De kosten voor de deelnemers aan het Vitessekamp2017,  € 42,50 kunnen worden gestort op het rekeningnummer van de Vitesse NL77RABO0305434306 onder vermelding Kamp 2017

© 2014 KV Vitesse - Deze site is geoptimaliseerd voor resoluties van 1280x1024 en hoger. Lagere resoluties kunnen de site vervormen.