Vitesse wordt door veel leden ook gesteund door het inzamelen van afval via Afval Loont.

Over het eerste halfjaar van dit seizoen heeft Vitesse dit een bedrag van €240,- euro opgeleverd.
Laten we met zijn allen proberen in de tweede helft van dit seizoen dit bedrag minimaal te evenaren, maar het liefst natuurlijk ver te overtreffen.

Lever dus je afval (plastic, blik, papier, kleding, oud frituurvet en klein elektrisch afval) in bij één van de locaties van Afval Loont en laat de opbrengst bijschrijven op het account van Vitesse, of koppel je eigen account aan die van Vitesse zodat de opbrengst daarvan ook ten goede komt van de club.

© 2014 KV Vitesse - Deze site is geoptimaliseerd voor resoluties van 1280x1024 en hoger. Lagere resoluties kunnen de site vervormen.