Teamindelingen en trainersoverzicht 2017-2018

De afgelopen maanden is er druk gesleuteld aan de opstellingen voor komend seizoen. Er zijn in deze tijd flink wat mutaties geweest van leden die zich hebben aan- of afgemeld. Het is daardoor voor ons helaas niet mogelijk om op dit moment de volledige teamindeling te plaatsen. Op dit moment zijn alle indelingen tot en met de C-jeugd vastgesteld en hiervan vindt u in de bijlage de teamindelingen en in dit stuk een toelichting op de totstandkoming ervan. Overigens blijft net als alle andere seizoenen van kracht dat er tussen de verschillende delen van het seizoen eventuele verschuivingen van spelers mogelijk zijn.

Wat betreft de hogere teams, hier worden in de komende weken nog gesprekken over gevoerd met verschillende spelers. Wat wel duidelijk is, is dat er voor de A- en B-selectie een selectieperiode wordt gehouden van 20 tot en met 29 juni. Spelers die hiervoor verwacht worden, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Voor de overige spelers excuses voor het lange wachten, maar we verkiezen zorgvuldigheid hierin boven snelheid. Alvast bedankt voor jullie begrip!

Toelichting op de algemene selectieprocedure

Het gehele jaar werken wij met een concept indeling voor het volgende seizoen, waarin wij de teams zo opstellen als ze op dat moment zouden moeten staan qua kwaliteit van de spelers en speelsters. Dit passen wij gedurende de loop van het seizoen steeds aan, afhankelijk van de ontwikkeling van spelers. Zo kan het zijn dat een kind dat net nieuw in de E’tjes komt korfballen start in het laagste team, maar het jaar erna meerdere teams hoger ingedeeld wordt, als hij of zij zich sterk ontwikkelt. Ieder jaar worden de teams op deze manier opnieuw ingedeeld, en worden de kinderen op het juiste niveau ingedeeld. Deze concept indeling leggen wij aan het einde van de zaalcompetitie voor aan de coaches van de teams, die hier hun feedback op kunnen geven aan de hand van wat zij zelf zien van de spelers en speelsters.

Vervolgens wordt tijdens de laatste helft van de veldcompetitie de laatste hand gelegd aan de indeling en worden eventuele twijfelgevallen extra bekeken.

C-jeugd

Het komende jaar gaan we bij Vitesse spelen met 4 C-teams. Op dit moment zijn hier 32 spelers voor, waardoor we in alle teams met 8 spelers gaan starten.

We hebben hier een groot verschil in dame/heer verhouding. 23Dames om 10heren. Hierdoor lukt het uiteraard niet om in elk team zowel voldoende heren als dames te krijgen. In de C1 zullen 4heren en 4dames spelen, dit omdat dit regels zijn vanuit de KNKV. Vanaf de C2 worden de teams ingedeeld op sterkte. Hierin wordt dus in eerste instantie niet gekeken naar het geslacht, behalve dat er altijd voldoende dames in het veld moeten staan.

Er is ervoor gekozen om dit jaar de starten met een selectie voor de teams van de C1 en C2. Zoals jullie eerder al hebben gezien, staat er dit jaar een nieuwe trainer van buiten Vitesse op de C1. We willen hem graag de tijd geven om de groep te leren kennen en daarom starten we voor de zomer al met trainingen. De CTZ zal hierna de teams van het nieuwe seizoen bekend maken. De trainingen van deze twee weken zijn hierin een klein onderdeel, maar uiteraard is de basis al gelegd in het gehele seizoen en zullen daar de beslissingen voornamelijk op gemaakt worden. Zoals jullie kunnen zien zullen er nog 3 personen van de C1/2 groep teruggaan richting de C3. 

Alle personen in de C1/2 groep hebben een mail ontvangen met de uitnodiging voor de trainingen. 

D-jeugd

Op basis van het afgelopen seizoen zijn er bij de D-jeugd drie teams samengesteld. Dit is gebeurd op basis van de meningen van Technisch Coördinatoren en de meningen van verschillende coaches door het seizoen heen. Zoals u kunt zien zitten er bij de D2 minder heren in het team dan gebruikelijk, dit is gedaan met de reden dat de kwaliteitsverschillen tussen de dames en heren erg groot zijn. Op deze manier hebben wij zulke evenwichtig mogelijke teams geformeerd.

Bij de D-jeugd zijn er een aantal nieuwe leden bijgekomen, deze hebben wij in de laatste weken van het seizoen uitvoerig in actie kunnen zien, waardoor er een volledig beeld is ontstaan van de D-groep.

E- en F-jeugd

De F- en E-teams zijn dit jaar weer samengesteld na overleg met verschillende personen. Dit jaar hebben we er weer voor gekozen om minimaal twee dames in ieder team te doen. De regel vanuit het KNKV houdt in dat er iedere tien minuten tenminste één dame in het veld moet staan.

Jonge kinderen ontwikkelen zich op een snel tempo, daarnaast zien we dat er in de F- en E-categorie regelmatig spelers bijkomen. Zodra er een overgang plaats vindt van veld naar zaal of van zaal naar veld zullen we daarom weer opnieuw naar de teamindelingen gaan kijken.

De F-categorie bestaat op dit moment nog uit acht spelers. Dit is eigenlijk net te krap, hierdoor zullen we wellicht de eerste weken nog een beroep doen op E-spelers om een wedstrijd te komen invallen bij de F.

In de bijlages van dit stuk, kunt u de teamindeling tot en met de C-jeugd vinden en het actuele trainersoverzicht. Voor de teamindelingen klik hier.

Volgende week zullen jullie ook het trainingsschema op de site vinden.

Mocht je nog een vraag hebben kan je terecht bij de CTZ, stuur een mailtje naar ctz@kvvitesse.nl

Een fijne vakantie toegewenst!

De Commissie Technische Zaken.

 

 

 

 

© 2014 KV Vitesse - Deze site is geoptimaliseerd voor resoluties van 1280x1024 en hoger. Lagere resoluties kunnen de site vervormen.