Beste Vitesse leden, oud-leden, speelsters, spelers, en iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt,

Dagelijks wordt er bij Vitesse met veel plezier gesport op alle niveaus, van jong tot oud en van laag tot hoog wordt korfbal bij ons door veel mensen bedreven, beleefd, ondersteund en aangemoedigd. Vitesse is een geweldige vereniging, met een prachtige accommodatie, een mooie nieuwe zaal, vrijwilligers, en veel enthousiaste leden en oud-leden van jong tot oud.

Iedereen weet echter ook dat er voldoende ruimte dan verbetering is. Zo vinden wij, Walter en Mario, dat er op dit moment twee zaken een impuls verdienen. Namelijk de werving van- en taakverdeling onder de vrijwilligers. En daarnaast ledenwerving en- behoud. Wij  gaan ons daar, met de steun van het bestuur, graag op inzetten vanaf het volgende seizoen. Dat betekent vanaf dat moment wel twee vacatures in de CTZ, maar ook een impuls voor het vrijwilligersbeleid en de ledenwerving en -behoud. En wij dragen daar graag ons steentje aan bij.  

Vrijwilligers bij Vitesse – waar staan we nu

Het zorgen voor voldoende vrijwilligers binnen de club is een probleem waar iedere sportvereniging een oplossing voor zoekt. Vitesse is gezegend met een flinke groep enthousiaste leden, die maar al te graag hun steentje bijdragen, en waar Vitesse ontzettend blij mee is. Wat we echter zien is dat op het gebied van vrijwilligers, we nog altijd op zoek zijn naar mensen die willen bijdragen. Er zijn nog heel veel taken waar we mensen voor zoeken. De centrale werving van vrijwilligers heeft te lang stilgelegen, of is in ieder geval niet altijd op de juiste manier gegaan. Gelukkig blijven er altijd veel mensen zichzelf aanmelden als vrijwilliger, en deze mensen zijn wij dan ook ongelofelijk dankbaar. We hebben echter structureel te weinig mensen om de bar voldoende te bezetten, te weinig trainers om alle teams de begeleiding te geven die elke speler verdiend, en een tekort aan scheidsrechters. De werving, én het uiten van waardering naar onze huidige vrijwilligers, kan en moet beter. Het is tijd om de draad op te pakken! Dat vraagt ook dat iedereen beseft dat Vitesse valt of staat met haar leden, en de bereidheid die zij tonen om deze taken met zijn allen in te vullen, in welk team je ook speelt, laag of hoog, jong of oud, of dat je als ouder langs de lijn staat.

Ledenwerving en -behoud – waar staan we nu

Ledenwerving en –behoud, iets wat wij zelf liever omdraaien naar Ledenbehoud en –werving, want onze huidige leden moeten voorop staan. Ook hier is vanuit Vitesse te weinig aandacht aan besteed in de afgelopen jaren. Het lukte niet om deze rol structureel in te vullen. Wij willen niemand te kort doen, veel korfballers en ouders van jong tot oud hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor bijvoorbeeld schoolkorfbaltoernooien en clinics. Maar aansturing en opvolging was er vanuit Vitesse echter te weinig voor deze mensen, en ook niet richting de jonge deelnemers aan deze toernooien en clinics. Een gevolg is dat we een serieuze afname zien in het aantal jeugdleden, en scheefgroei binnen sommige leeftijdscategorieën waardoor  we te maken hebben met damesteams. Dat is zonde, omdat de essentie van korfbal als gemengde sport afneemt!

Dit is een greep uit de problemen en acties die ons ertoe heeft bewogen om komend seizoen de functies Vrijwilligersbeleid en Ledenbehoud en –werving gezamenlijk in te gaan vullen en aan de slag te gaan om, samen met een gemotiveerde groep betrokken leden, deze zaken aan te gaan pakken en ons in te zetten om de weg vooruit met elkaar in te gaan slaan. De afgelopen tijd hebben wij twee keer met een groep leden (Hans Kion, Sjaak den Otter, Lisette Mikkers, Yerman van Genderen, Ellie Hilbrands, Niels Molendijk, Lisa van de Jagt, Sharlynn van Genderen, Marieke van der Pol, Frank Vonken Fred Roos) bij elkaar gezeten om een analyse te maken van de huidige situatie en de problemen die spelen binnen de club, en om te brainstormen over alles wat wij met elkaar kunnen gaan doen om de vereniging op deze gebieden gezonder, en vooral nog leuker te maken voor iedereen. Een eerste zichtbare actie zijn de clincis die spelers uit de senioren en junioren de laatste tijd hebben gegeven op verschillende basisscholen in Barendrecht.

Ook wij horen de problemen binnen de club, en zijn er van overtuigd dat het grootste deel hiervan voortkomt uit een gebrek aan mankracht. Dagelijks lopen wij binnen onze vereniging rond en weten dat alle vrijwilligers, coaches, trainers, commissieleden, barbezetting, onderhoudsmensen, sponsors etc. hun taken uitvoeren met uiteindelijk doel dat iedereen een warm gevoel bij de club krijgt en houdt, en een ieder zich gewaardeerd voelt. Wij zien ook dat dit door een gebrek aan voldoende mensen of te weinig ervaring niet altijd zo loopt als wij zouden willen. Wij nodigen daarom ook iedereen van jullie uit om mee te denken, op een positieve, opbouwende manier, en samen te zoeken naar oplossingen. Loop je ergens tegen aan op deze gebieden, neem contact met ons op! Zie jij een oplossing voor een bepaald probleem, kom naar ons toe! Wil jij samen met ons en de overige gemotiveerde leden meedenken hoe we van Vitesse een nog leukere en gezondere vereniging kunnen maken, laat het weten!!

Herken je jezelf hierin, of je nu al wel iets doet binnen de club of nog niets, loop dan even langs bij één van ons beide, of stuur een mailtje naar vrijwilligers@kvvitesse.nl, wij nemen dan contact met jou op. Ook als je na dit verhaal denkt, ik wil graag iets doen, maar ik zou niet weten wat, stuur een berichtje en dan kijken we samen waar jij van nut kunt zijn, overal kunnen we mensen gebruiken!

Vitesse moet een plek zijn waar we met en voor elkaar werken aan een geweldige vereniging. De tijd van klagen of wachten tot een ander iets doet moet voorbij zijn, samen komen we verder.

We horen graag van jullie,

Mario Booij & Walter Snoei

 

 

© 2014 KV Vitesse - Deze site is geoptimaliseerd voor resoluties van 1280x1024 en hoger. Lagere resoluties kunnen de site vervormen.