Van het bestuur – De eerste weken en 25 oktober Ledenvergadering

Het korfbal- en jeu de boules-seizoen is inmiddels al weer een aantal weken in volle gang. Veel ouders en leden dragen weer actief bij om alles goed te verzorgen. Dat hoort ook bij onze club, dat weten we allemaal. Maar het blijft goed om te zien! Zo zijn we trots op de kleine make-over die onze kantine heeft gehad en het feit dat de kantinecommissie elke zaterdag weer zorgt voor een mooie mix van broodjes, snacks, fruit, smoothies noem maar op. Dan blijft het natuurlijk fijn dat we kunnen rekenen op ouders en leden die achter de bar staan en op andere wijze willen helpen. Speciaal willen we daarbij even Els, Loes en Johan noemen, enorm bedankt voor jullie inzet om de kantinecommissie te helpen!

 

Aan de andere kant zien we helaas nog een aantal teams zonder trainer/coach en een tekort aan scheidsrechters. De betrokken commissies doen hun uiterste best, maar hebben bij het bestuur aangegeven dat ze zich zorgen maken over deze beide punten. Vooral een tekort aan scheidsrechters kan ons als club veel geld en uiteindelijk zelfs punten in de competitie kosten. Laten we dit met elkaar zien te voorkomen. We hopen hiermee de ernst van de situatie te markeren en rekenen op ieders steun om het op te pakken. Want zoals gezegd weten we bij Vitesse dat wij het alleen met elkaar kunnen oplossen. 

Qua bemensing van diverse rollen binnen de club is er afgelopen maanden ook het nodige gewijzigd. Een aantal lichten we er nog even uit;  Mario Booij en Walter Snoei zijn samen aan de slag met de portefeuille Vrijwilligersbeleid/Ledenbehoud en –werving, het voorzitterschap van de CTZ is in handen gekomen van Paul Boddé, Belinda Aliet versterkt het wedstrijdsecretariaat en Stephanie Hirschfeld is ingestapt bij de arbitragecommissie. We wensen ze allen veel succes!

 

Het is en blijft belangrijk dat we binnen Vitesse met elkaar in gesprek gaan en blijven. Wat kan en moet er beter, maar ook benoemen wat er goed gaat en waar we op door kunnen bouwen. Onze algemene ledenvergadering is daar een mooi moment voor. Deze is gepland op 25 oktober, meer informatie en de stukken volgen binnenkort. Maar we rekenen op een volle kantine en goede gesprekken met elkaar over het heden en de toekomst van onze vereniging. Tijdens deze vergadering willen we als bestuur ook zeker weer de nodige vrijwilligers in het zonnetje zetten. En we hopen tijdens deze vergadering ook een nieuwe voorzitter voor te stellen, maar tot op heden hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Vol vertrouwen zetten we de zoektocht voort, tips en suggesties blijven welkom!

 

Met sportieve groet,

Het bestuur

© 2014 KV Vitesse - Deze site is geoptimaliseerd voor resoluties van 1280x1024 en hoger. Lagere resoluties kunnen de site vervormen.