Navigeer eenvoudig

In dit artikel zetten wij de belangrijkste maatregelen die we nemen bij Vitesse  om verspreiding van het Corona Virus te voorkomen op een rijtje. Als er veranderingen zijn is dat ook hier te lezen :


laatst bijgewerkt : 01 oktober 2020

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit en de maatregelen vanuit het KNKV heeft Vitesse vergaderd over de te nemen maatregelen. We zijn erg blij dat we kunnen blijven korfballen, maar zullen dit moeten doen volgens een aantal richtlijnen.

 

Kantine en kleedkamers

De kantine en kleedruimtes van Vitesse zijn gesloten. Zorg er dus voor dat je zelf voldoende eten en drinken bij je hebt. Kom omgekleed aan op het terrein en ga thuis weer douchen. Bij hoge nood mag er gebruikt gemaakt worden van het toilet, probeer dit echter zoveel mogelijk thuis te doen.

Onder het afdakje is ruimte gemaakt om de tassen kwijt te kunnen zodat ze droog kunnen staan. Geef elkaar de ruimte bij het wegzetten en pakken van de spullen. LET OP! Dus geen tassen in de dug-outs plaatsen. Zo is daar voldoende ruimte om te zitten en zo snel mogelijk plaats te maken voor de nieuwe ploeg.

 

Trainingen

Tijdens de trainingen zijn er helaas geen toeschouwers welkom. Dit betekent dat je dus alleen op de trainingen te vinden bent tijdens je eigen training of als je trainen geeft. Desinfecteer je handen zodra je het terrein op komt. Je bent 10 minuten voor de start van je training op het terrein welkom, dan kan je je tas wegzetten en de materialen voor de training pakken. Na de training dien je zo snel mogelijk het terrein weer te verlaten. Voor trainers geldt: Zorg dat je je goed aan de tijden van het trainingsschema houdt, zo weten we wie we wanneer kunnen verwachten op het terrein. Uitzonderingen dienen vooraf besproken te worden met de corona coördinator.

 

Wedstrijden

De meeste sporters kijken het meest uit naar het spelen van wedstrijden. Alles wat je leert tijdens de trainingen kan je dan laten zien. Gelukkig kunnen die wedstrijden nog doorgaan, helaas wel zonder publiek dat langs de lijn staat te klappen voor mooie acties en doelpunten.

Zodra je met je ploeg aan de voorbereiding begint, mag je op het terrein zijn, besprekingen vinden buiten plaats en volgens de 1,5 meter regels. Na de wedstrijd dien je het terrein zo snel mogelijk te verlaten.

Hieronder vind je een aantal vragen en antwoorden gegeven door het KNKV met eventueel extra uitleg wat dit inhoud voor Vitesse leden.

 

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wel dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd te worden.

Bij Vitesse is er een rijschema geplaatst aan het begin van het seizoen. Dit zijn de ouders die dus als chauffeur worden gezien bij uitwedstrijden.

 

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

De overheid heeft als advies gegeven om mondkapjes te dragen als je 13 jaar en ouder bent en met mensen uit een ander huishouden in de auto zit. Zorg er dus voor dat je een mondkapje bij je hebt als je met andere in de auto zit.

 

Slecht weer op komst

Helaas zijn de mooie zomermaanden voorbij en het kan zijn dat het slecht weer is bij trainingen of wedstrijden. Zodra het gaat onweren mag er niet meer getraind of gespeeld worden. Helaas is het weer soms vroegtijdig lastig te voorspellen. Schuilen op het complex is lastig, daarom kan het zo zijn dat we een keer een training/wedstrijd niet door laten gaan uit voorzorg. Mocht het toch gaan onweren zorgen we uiteraard dat er geschuild kan worden. We vragen ouders hun kind wel zo snel mogelijk op te halen met de auto en spelers die zelf met de auto zijn zo snel mogelijk te vertrekken. We laten kinderen in deze situatie niet zelfstandig vertrekken zonder dat we ouders gesproken hebben.

 

Wachten op de accommodatie

Als Vitesse zijn we erg blij met onze trainers/coaches/scheidsrechters en andere vrijwilligers, zij zorgen ervoor dat iedereen op een zo fijn mogelijke manier kan korfballen. Helaas is het niet toegestaan om tussen je verschillende activiteiten te wachten op de club. Als jij dus om 19.00 klaar bent met trainen geven en zelf om 20.30 traint mag je niet verblijven op de club, op dit moment wordt je namelijk toeschouwer. Dit geldt ook voor het wachten op andere spelers of familieleden. We snappen dat dit er vervelend is maar hopen op een ieders medewerking.

 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn naar aanleidingen van de genomen maatregelen dan kan je mailen naar   corona@kvvitesse.nl of neem even contact op met Sharlynn van Genderen.


laatst bijgewerkt : 29 september 2020

Vanwege de nieuwe corona maatregelen van de overheid heeft het bestuur van KV Vitesse besloten om de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met drie weken uit te stellen. Wanneer tegen die tijd de maatregelen niet versoepeld zijn en het clubhuis nog steeds dicht is komt er een mogelijkheid voor een digitale vergadering.

JALV wordt dus verschoven naar vrijdag 23 oktober 2020, 20:00.

Bestuur KV Vitesse
VZ Leo Visser


laatst bijgewerkt : 28 september 2020

Vitesse heeft kennis genomen van de maatregelen die vandaag in de persconferentie zijn verteld. We zijn met elkaar in overleg wat dit gaat betekenen voor Vitesse. Daarnaast wachten we nog op een extra update vanuit het KNKV.

 

Voor nu melden we vast dat vanaf dinsdag 29-9-2020 de kantine en kleedkamers weer gesloten zijn tijdens de trainingen. We verzoeken ouders hun kind(eren) af te zetten bij het hek en ze daar weer op te halen. Blijf na je eigen training niet hangen, maar ga direct weer naar huis. Het dringende advies om bij (milde) klachten thuis te blijven blijft van toepassing en we rekenen hierbij op ieders verantwoordelijkheid.

 

Zodra er meer informatie over de invulling van de wedstrijddagen is delen we die uiteraard.

 

Bestuur en CTZ KV Vitesse


laatst bijgewerkt : 11 september 2020

Er geldt een onderlinge afstandsbeperking van 1,5 m. Tijdens wedstrijden en trainingen is dat lastig vol te houden en is het ook toegestaan om dichterbij te zijn, maar daarbuiten geldt de beperking wel. Houd dus afstand tot elkaar voor en na de training / wedstrijd. Dit geldt voor mensen van 18 jaar en ouder.
Vorm je een gezamenlijk huishouden dan geldt de 1,5 meter beperking niet en kinderen tot en met  12 jaar mogen wel dichter bij elkaar komen.

Handen geven is niet gewenst, een elleboog begint al aardig ingeburgerd te raken.

Neem je hygiëne maatregelen bij begin en eind van je training of wedstrijd of je bezoek aan Vitesse . Vitesse zorgt voor de middelen maar zelf iets ontsmettend meenemen mag ook.  Was regelmatig je handen en dan het liefst met zeep.

Op wedstrijddagen word je bij de ingang gevraagd een QR code in te scannen met je mobiele telefoon. Je wordt dan doorgestuurd naar een formulier op de Vitesse website waarop je je contactgegevens moet achterlaten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor een bronnenonderzoek indien nodig en worden na 14 dagen verwijderd.

Bij verkoudheidsverschijnselen en koorts kom je niet sporten of naar de club. Geef tijdig aan bij je trainer dat je verschijnselen hebt en niet kan/mag komen. Kom je toch dan kan je worden teruggestuurd. Ben je positief getest op Corona, meld je dit direct bij het bestuur.

Op de club zijn er corona coördinatoren die je kunnen wijzen op de maatregelen die getroffen moeten worden. Deze coordinatoren zijn voornamelijk bestuursleden maar ook trainers kunnen en mogen optreden als coördinator. Volg hun adviezen op als je daarom gevraagd wordt.

In het clubhuis zijn diverse maatregelen genomen zoals looproutes, afstand tussen stoelen en spatschermen. Houd hier rekening mee wanneer je in het clubhuis bent. Maatregelen zijn er niet voor niets.

Vermijd drukte. Is het ergens toch druk bijv, in het clubhuis, probeer die drukte dan te vermijden. Bij drukke wedstrijden moet het publiek zich verspreiden langs het veld. Volg de instructie op als daarom gevraagd wordt door een Corona Coordinator.

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Douches en kleedkamers kunnen weer gebruikt worden.  Er mogen niet meer dan 6 personen in een kleedkamer zijn waarvan maximaal 2 tegelijk onder de douche. Houd de 1,5 meter afstand regel ook hier in acht !

Bij grote aantallen bezoekers (meer als 250) op een buitenlocatie, dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden. Vooralsnog verwachten we niet zulke grote aantallen maar houdt rekening met maatregelen als die aantallen wel van toepassing zijn.  Het NOC/NSF heeft protocollen beschikbaar voor crowdmanagement die dan door Vitesse gehanteerd zullen worden.

Waar mogelijk worden contactvoorwerpen (deurklinken bijv.) regelmatig schoongemaakt. Ook het korfbal materiaal zal regelmatig gereinigd worden.

De gemeente Barendrecht heeft een controlerende taak en voert overleg met het bestuur over te nemen en genomen maatregelen. Mogelijk dat door verordeningen Vitesse gevraagd zal worden aanpassingen te doen. Die zal Vitesse altijd opvolgen en communiceren naar haar leden en bezoekers.

Al deze zaken komen voort uit de protocollen van RIVM en NOC/NSF.  Deze protocollen dienen als leidraad voor de belangrijkste maatregelen die we treffen bij Vitesse.  Bovenal geldt ook het gebruik van je gezonde verstand. Samen krijgen we Corona er onder.

Hieronder een drietal links naar documenten op de NOC-NSF site over de Corona maatregelen.

https://nocnsf.nl/sportprotocol

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v15.pdf

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

Corona Coordinator :

Met sportieve groet, Bestuur KV Vitesse Barendrecht