Navigeer eenvoudig

.

De Jeu de Boules Commissie van KV Vitesse bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter: Sarel Olierhoek

Vice Voorzitter Administrateur:  Vacature

Penningmeester: Jesper van Eersel

Secretaris: Loes Bakker

PR: Loes Bakker

Leden Administrateur: Sarel Olierhoek

De Jeu de Boules commissie is te bereiken via jeudeboules@kvvitesse.nl