Navigeer eenvoudig

.

De Jeu de Boules Commissie van KV Vitesse bestaat uit:

Voorzitter: Sjoerd Hofstra

Vice Voorzitter Administrateur:  Sarel Olierhoek

Penningmeester: Jesper van Eersel

Secretaris: Loes Bakker

PR: Joke Koedoot

Leden Administrateur: Sarel Olierhoek