Navigeer eenvoudig

Ledenbehoud en -werving

Walter Snoei en Mario Booij verzorgen samen twee zaken: het vrijwilligersbeleid en het ledenbehoud en -werving. De twee zetten zich in voor huidige en potentieel nieuwe leden. Walter en Mario willen de basis van Vitesse zo sterk mogelijk maken. Vitesse wil ernaar toe dat iedereen op een positieve en een leuke manier een bijdrage levert aan de vereniging, om zo de lasten over veel schouders te verdelen en licht(er) werk te maken. Daarnaast wil deze commissie Vitesse meer bekendheid geven onder de inwoners van de gemeente Barendrecht, bijvoorbeeld door het geven van clinics op scholen en het organiseren van schoolkorfbal.

Naast de aandacht voor het behoud en de waardering van huidige leden, hoopt Vitesse met dit soort activiteiten nieuwe leden te werven.

Walter en Mario zijn te bereiken per mail: vrijwilligers@kvvitesse.nl. Ook kunt u ze persoonlijk bij Vitesse aanspreken.