Terug
Ons bereikte het trieste bericht dat maandag 23 maart Henk Huizer is overleden. Henk heeft zich jarenlang als vrijwilliger voor onze vereniging ingezet. Hij was penningmeester van september 2007 tot november 2010. Daarnaast was hij vele jaren als kantine medewerker actief. Hij was een trouw supporter van zijn korfballende dochter Marlot.
Wij wensen zijn zoon Erik, dochter Marlot, schoonzoon Michael, kleinzoon Liam en verdere familie veel sterkte toe.
Bestuur KV Vitesse