Navigeer eenvoudig

Commissie Werving, Breedtesport & Marketing

Vanaf heden is er bij Vitesse een nieuwe commissie opgericht. De breedtesportcommissie gaat over in de commissie Werving, Breedtesport & Marketing.

Deze commissie zal bestaan uit Marieke de Vries , Job van der Zwaag , Martijn van der Wel en Anne Bunk (A.I. Voorzitter). Zij zullen zich extra gaan bezighouden met allerlei zaken die te maken hebben met de ledenwerving en behoud, breedtesport en het uitdragen van het “ product” KV Vitesse.

 

Het e-mail adres is: wbm@kvvitesse.nl