Navigeer eenvoudig

Commissie Werving, Breedtesport & Marketing

Vanaf heden is er bij Vitesse een nieuwe commissie opgericht. De breedtesportcommissie gaat over in de commissie Werving, Breedtesport & Marketing.

Deze commissie zal bestaan uit Job van der Zwaag (Voorzitter) , Marieke de Vries , Martijn van der Wel en Anne Bunk . Zij zullen zich extra gaan bezighouden met allerlei zaken die te maken hebben met de ledenwerving en behoud, breedtesport en het uitdragen van het “ product” KV Vitesse.

 

Het e-mail adres is: wbm@kvvitesse.nl