Navigeer eenvoudig

Spelregels:

Wanneer mag je nu daadwerkelijk bij een ander team invallen? Het onderstaande formulier laat zien wanneer iemand mag invallen bij welk team.

Invalregelement