Terug

Indeling van de teams

Vandaag is de nieuwe teamindeling voor 2024-2025 per e-mail bekend gemaakt. Mocht u deze mail niet ontvangen hebben op het e-mailadres waarmee u bekend bent in Sportlink (en u bent of uw kind is spelend lid), neem dan contact op met ctz@kvvitesse.nl

Hieronder nog een toelichting op de verzonden indeling. De indeling van 1/2, 3/4, de A-categorie en laatste keuze in de C, zal na de zomer, voor de start van de competitie, bekend worden gemaakt. Verder willen we jullie nogmaals attenderen op de vacatures die we nog hebben als trainer / coach: Vitesse A2, B3 en D3 en als coördinator A en B.

 

Toelichting op selectieprocedure

Door het jaar heen werkt de CTZ met een conceptindeling voor het volgende seizoen, waarmee we de voortgang van de spelers volgen. Op deze manier proberen we de indeling niet af te laten hangen van momentopnames, zoals selectietrainingen. De indeling wordt vervolgens met zowel met de huidige als toekomstige trainers besproken, om ook van hen feedback te ontvangen.

Op deze manier vertrouwen we erop met voldoende input de teamindeling af te ronden voor het najaar. Gedurende het seizoen kan de teamindeling nog aangepast worden als gevolg van b.v. nieuwe leden of ontwikkeling van spelers.

 

Dispensatie van spelers

De laatste jaren krijgen wij regelmatig verzoeken of spelers in een andere categorie mogen uitkomen dan zij volgens de richtlijnen van het KNKV zouden moeten spelen. Als Vitesse streven wij ernaar om zoveel mogelijk spelers te laten uitkomen in de categorie waar zij op basis van leeftijd in horen. Soms komt het voor dat een speler toch in een categorie uitkomt waar deze qua leeftijd niet zou horen. Bij een dergelijk verzoek kijken wij naar het korfbal technische aspect van de speler en groep, maar ook naar het sociale aspect. Daarnaast moet er aan een gemiddelde leeftijd voldaan kunnen worden van de ploeg waar de speler in komt te spelen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kan een verzoek ingewilligd of afgewezen worden. Uiteraard bespreken wij dit altijd met de betreffende speler of ouders/verzorgers (afhankelijk van leeftijd).

 

Toelichting selectie Vitesse 3 en 4

In de voorbereiding zullen Vitesse 3 en Vitesse 4 worden samengesteld. De keuzes zullen worden gemaakt door de trainers en coaches in samenspraak met de CTZ.

 

We hebben binnen 3 en 4 gecommuniceerd dat we trainers/coaches hebben gevonden en hopen te vinden. De precieze taakverdeling qua trainers en coaches zal bij de start van de trainingen duidelijk zijn. We zijn in gesprek met mensen die een bijdrage willen gaan leveren, maar we willen dit communiceren als alle afspraken duidelijk zijn. Aan ons om dat voor 20 augustus geregeld te hebben. De eerste training van 20 augustus zal sowieso geleid worden door Chris Tempelman.

Mochten mensen interesse hebben in een rol als trainer of coach (of een andere rol ambiëren) bij Vitesse 3 of Vitesse 4 (sowieso zoeken we nog een coach voor Vitesse 4), dan kunnen zij zich melden bij de CTZ. We willen een en ander met meerdere mensen bezetten en zijn bezig daar een werkbaar schema voor te maken.

Zoals iedereen ziet is het aantal heren (nog) niet toereikend. Het herenaantal zal eind augustus aangevuld worden met eventuele afvallers uit de selectie en eventueel vervroegd doorstromende junioren.

Mochten er vragen zijn dan kun je terecht bij Chris Tempelman (op vakantie van 19 juli tot en met 13 augustus) of een mail sturen naar ctz@kvvitesse.nl

 

Toelichting team-indeling C-categorie

Voor komend seizoen waren 26 kinderen voor de C-teams. Dit is aan de krappe kant om een gewenste indeling te kunnen maken. Omdat er ook in de B3 een tekort aan spelers was, is er besloten om maar 2 C teams in te delen voor het najaar. We hopen, gezien het aantal spelers wat nu in de C2 zit, aangevuld met nieuwe leden, richting de zaal hier 3 teams van te kunnen. Echter, het is op dit moment niet werkbaar voor trainers om elke week te moeten aanvullen en voor spelers om continu in een andere samenstelling te moeten spelen. Daarom is er b.v. ook overleg met spelers (en ouders) om enkele spelers vervroegd over te laten gaan.

 

Indeling F en E categorie

De afgelopen seizoenen hebben we de F en E teams zo ingedeeld dat spelers veelal bij elkaar bleven.

Ook voor komend jaar hebben we besloten deze categorieën zo in te delen. We hebben wel een aantal kleine aanpassingen gedaan i.v.m. het gelijkwaardiger maken van de teams in aantallen.

Daarnaast zullen we, met name in de F-categorie, ook het aantal nieuwe leden dat wil gaan spelen en hun ontwikkeling daarin, monitoren. Het kan dus zo zijn dat we hierdoor in de zaal ook volgens een andere indeling verder zullen gaan. De niet-spelende F zal dus ook meetrainen met de F-categorie.

 

Het KNKV deelt de ploegen in naar aanleiding van de kinderen die erin spelen. Zij kijken hierbij naar leeftijd en in welke ploeg ze in het voorgaande seizoen gespeeld hebben (F of E) en of het om nieuwe leden gaat en hoe de wedstrijden verliepen qua scores. Aan de hand hiervan krijgen spelers punten, het streven is dat teams worden ingedeeld bij andere teams met ongeveer het zelfde aantal punten. Op deze manier maakt het dus niet meer uit of je in de E1 of E4 zit, want er wordt naar de spelers gekeken die in deze ploegen zitten.

 

Start volgend seizoen

Zoals eerder gecommuniceerd starten de trainingen 19 augustus. Behalve als anders is afgestemd met de CTZ. 24 en 31 augustus zullen de meeste oefenduels worden gespeeld. Het trainingsschema wordt later in juli gepubliceerd.

 

De CTZ