Navigeer eenvoudig

 

Lid worden van KV Vitesse ? Prima plan ! Maar kennismaken met de sport en onze vereniging is natuurlijk vanzelfsprekend, Vitesse geeft je daarvoor ook de ruimte. Je traint de eerste drie trainingen gewoon kosteloos mee, pas dan beslis je zelf of je lid wil worden. Daarna betaal je contributie voor je lidmaatschap.

Als je lid wil worden vul je het aanmeldformulier in en melden we je aan bij de korfbalbond, het KNKV. Als je aangemeld bent door ons in Sportlink mag je direct echte wedstrijden spelen. Als je niet actief wil spelen maar wel deel uit wil maken van de gezellige Vitesse club kan je je aanmelden als niet-spelend lid. Interesse ?

Bij vragen of voor meer informatie kan je een mail sturen naar ledenadministratie@kvvitesse.nl.    Ook kan je naar dit adres gelijk het aanmeldformulier insturen (voor spelende leden inclusief digitale pasfoto).

Bepalingen m.b.t. verkrijgen van het lidmaatschap, bedanken als lid, vrijwilligersbeleid en de contributiebetaling.

 • Het lidmaatschap van Vitesse gaat in op de datum zoals deze is vermeld op de bevestiging die u wordt toegezonden als de aanvraag is verwerkt.
 • De plicht tot contributiebetaling gaat in, in de maand, waarin met het lidmaatschap verkrijgt.
 • Het verenigingsjaar loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
 • De betaling van de contributie wordt verzorgd door Club collect, na inschrijving ontvangt u van hen een mail waarmee u de betalingen kunt inregelen.
 • In het lidmaatschap van Vitesse is – indien van toepassing – automatisch het lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond inbegrepen.
 • Bedanken als lid dient te geschieden uiterlijk één maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar. Dit dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie.
 • Bij bedanken als lid voor 1 januari van een verenigingsjaar, is er slechts contributieverplichting tot en met het einde van het kalenderjaar. Bij opzegging na 1 januari van een verenigingsjaar, is er contributie verschuldigd over de resterende maanden van dat lopende jaar.
 • Uiteraard is onze vereniging afhankelijk van vrijwilligers. Hiervoor is een vrijwilligersbeleid opgezet waarin uitgelegd wat wij van leden en ouders/verzorgers van leden verwachten. Zie hier uitleg over de vrijwilligers taken.

Informatie over de diverse categorieën leden binnen Vitesse.

Vitesse kent verschillende soorten leden :

 1. Competitieleden korfbal:

Deze leden spelen in de korfbalcompetitie van het KNKV. Tevens nemen zij meestal deel aan de trainingen.

Deze groep leden wordt steeds onderverdeeld naar de leeftijd op 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar:

 • Senioren: 18 jaar of ouder
 • Junioren: 15 jaar of ouder, maar nog geen 18 jaar.
 • Pupillen/Aspiranten: 6 jaar of ouder, maar nog geen 15 jaar
 • Voor kinderen van 3 tot 6 jaar is er de groep kangoeroes, deze kinderen worden wel aangemeld bij het KNKV maar spelen nog geen wedstrijden.
 1. Niet-spelende leden:

Deze leden zijn – en willen – betrokken blijven bij Vitesse en hebben ook stemrecht op de Algemene Vergaderingen.

 

Regeling meedoen:

Met een minimum inkomen is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Via de regeling Meedoen kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een laag inkomen meedoen aan leuke dingen als sport. De vergoeding kan gebruikt worden voor lidmaatschap en benodigde kleding.

Wil je meer weten? Regeling meedoen – Gemeente Barendrecht of neem telefonisch contact op met de gemeente.