Navigeer eenvoudig

Contributie: In de Buitengewone algemene ledenvergadering van 1 juni 2018 is besloten om gebruik te gaan maken van ClubCollect vanaf het huidige seizoen. Dit betekent dat de oude incasso’s zijn vervallen. We verzoeken ook automatische overboekingen de zelf zijn ingesteld naar de Rabobank of de ING bank te beëindigen.
ClubCollect

Club Collect is een organisatie die ruime ervaring heeft met contributie innen. Club Collect heeft een systeem ontwikkeld wat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken.

Hoe werkt het? ClubCollect zal via e-mail, sms en/of per post betaalverzoeken sturen namens onze vereniging (zorg er daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens heeft). Afhankelijk van de hoogte van de contributie zullen jaarnota’s of halfjaarnota’s worden verzonden. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. Hier kan het betaalverzoek worden ingezien, gedownload en worden betaald. Er kan worden gekozen om de contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso.

Voor betaling in termijnen rekent Club Collect extra kosten. Let op: deze kosten zullen door Vitesse worden betaald. Om de kosten zo laag mogelijk te houden heeft het onze voorkeur om de contributie in één termijn te voldoen.

Indien de ledenadministratie niet beschikt over het (juiste) telefoonnummer en/of e-mailadres dan zal een brief met een inlogcode voor een beveiligde webpagina waar je deze gegevens kunt invullen worden verzonden. Om in de nabije toekomst een SMS of e-mail te ontvangen kunnen de juiste gegevens worden doorgegeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@kvvitesse.nl).

Persoonsgegevens: Omdat ClubCollect betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de van de Wet (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

Na het ontvangen van een betaalverzoek van ClubCollect is het mogelijk dat er hulp nodig is bij het voldoen van de contributie. Via het systeem kunnen leden de penningmeester direct vragen stellen over een factuur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members.