Navigeer eenvoudig

CONTRIBUTIE

Voor de contributie inning wordt gebruik gemaakt van ClubCollect. Er wordt een bericht verzonden door ClubCollect per e-mail, sms of brief. Bij het betalen van de contributie kan gekozen worden om het bedrag in 1x of in termijnen te voldoen.

 

Termijnen

In tegenstelling tot vorig jaar is de contributie voor het hele seizoen 2019-2020 in 1x gefactureerd. Let op: voor spelende leden worden er geen nota’s in januari / februari 2020 verzonden. Het contributiebedrag kan in 1x of in 11 termijnen worden voldaan. Het betalen in termijnen wordt verspreid over de komende maanden van het huidige seizoen. De facturen zijn verzonden in augustus 2019 en kunnen in 11 termijnen via ClubCollect worden voldaan.

 

Let op de jaarcontributie zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering is niet gewijzigd (zie https://www.kvvitesse.nl/over-vitesse/lid-worden/contributies/).

 

Hoe werkt dit?

De te betalen contributie 2019-2020 is bijvoorbeeld € 90,20 en wordt als volgt geïnd:

 

Te betalen contributie 2019-2020  €      90,20
Termijnen (augustus 2019 tot en met juni 2020)
1. aug-19  €       -8,20
2. sep-19  €       -8,20
3. okt-19  €       -8,20
4. nov-19  €       -8,20
5. dec-19  €       -8,20
6. jan-20  €       -8,20
7. feb-20  €       -8,20
8. mrt-20  €       -8,20
9. apr-20  €       -8,20
10. mei-20  €       -8,20
11. jun-20  €       -8,20
Totaal  €     -90,20

 

Indien er gekozen wordt om te betalen in termijnen, kost de club dit € 1,00 per termijn. Deze kosten worden door Vitesse voldaan.

 

Door ClubCollect wordt tijdig aangegeven wanneer een termijn wordt afgeschreven. Indien een termijn niet geïnd kan worden (ondanks de berichten van ClubCollect) worden hiervoor Extra kosten in rekening gebracht (€ 3,50 per termijn). De Extra kosten worden helaas niet betaald door Vitesse en komen voor rekening van de eigen rekening.

 

Niet betalen van de contributie

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 19 oktober 2018 is de volgende werkwijze met algemene stemmen aangenomen met betrekking tot het niet betalen van de contributie:

 

  1. ClubCollect verstuurt voor ons betaalverzoek en 2 herinneringen:

 

* Dag 0 – Betaalverzoek e-mail, sms of brief .

* Dag 17 – Eerste herinnering. Alle leden die nog geen betaalkeuze hebben gemaakt, ontvangen een vriendelijke herinnering.

* Dag 29 – Tweede herinnering. Alle leden die nog niet hebben betaald, ontvangen een herinnering.

 

  1. Leden die na 35 dagen niet hebben betaald bespreekt de penningmeester in de bestuursvergadering. Het bestuur heeft de mogelijkheid om de volgende acties in te zetten:

 

– sluiten van betalingsregeling;

– (eventueel) overdragen aan incassobureau;

– maatwerk in bijzondere gevallen.

 

  1. Daarna volgt een gesprek met betrokkene. In dat gesprek krijgen spelende leden een directe schorsing opgelegd tot het moment van betalen.