Navigeer eenvoudig

CONTRIBUTIE

Voor de contributie inning wordt gebruik gemaakt van ClubCollect. Er wordt een bericht verzonden door ClubCollect per e-mail, sms of brief. Bij het betalen van de contributie kan gekozen worden om het bedrag in 1x of in termijnen te voldoen.

Termijnen

Het betalen in termijnen wordt verspreid over de komende maanden van het huidige seizoen.

Hoe werkt dit?

In februari wordt er bijvoorbeeld voor gekozen om de contributie van halfjaar 2 in termijnen te voldoen. De contributie wordt als volgt middels automatische afschrijving door ClubCollect afgeschreven:

Te betalen contributie halfjaar 2 129,95
feb-19 -25,99
mrt-19 -25,99
apr-19 -25,99
mei-19 -25,99
jun-19 -25,99
-129,95
0

Indien er gekozen wordt om te betalen in termijnen, kost de club dit € 1,00 per termijn. Deze kosten worden door Vitesse voldaan.

Door ClubCollect wordt tijdig aangegeven wanneer een termijn wordt afgeschreven. Indien een termijn niet geïnd kan worden (ondanks de berichten van ClubCollect) worden hiervoor Extra kosten in rekening gebracht (€ 3,50 per termijn). De Extra kosten worden helaas niet betaald door Vitesse en komen voor rekening van het lid.

Niet betalen van de contributie

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 19 oktober 2018 is de volgende werkwijze met algemene stemmen aangenomen:

1.

ClubCollect verstuurt voor ons betaalverzoek en 2 herinneringen

* Dag 0 – Betaalverzoek e-mail, sms of brief .

* Dag 17 – Eerste herinnering. Alle leden die nog geen betaalkeuze hebben gemaakt, ontvangen een vriendelijke herinnering.

* Dag 29 – Tweede herinnering. Alle leden die nog niet hebben betaald, ontvangen een herinnering.

2.

Leden die na 35 dagen niet hebben betaald bespreekt de penningmeester in de bestuursvergadering. Het bestuur heeft de mogelijkheid om de volgende acties in te zetten:

– sluiten van betalingsregeling;

– (eventueel) overdragen aan incassobureau;

– maatwerk in bijzondere gevallen.

3.

Daarna volgt een gesprek met betrokkene. In dat gesprek krijgen spelende leden een directe schorsing opgelegd tot het moment van betalen.