Vitesse, een veilige omgeving

Vitesse moet een veilige omgeving zijn. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige omgeving en veilige materialen, alle leden en vrijwilligers zich veilig moeten voelen.

We moeten er met elkaar alles aan doen om pesten, buitensluiten, discriminatie, ongewenst gedrag, seksueel misbruik te voorkomen.

Vertrouwenspersoon: Ruud van Vreeswijk

Het bestuur wil binnen Vitesse de zaken goed op orde hebben, o.a. door het aanstellen van een vertrouwenspersoon bij wie vrijwilligers, (jeugd)leden en ouders terecht kunnen met vermoedens of kennis van buitensluiten, discriminatie, seksueel misbruik of ongewenst gedrag.

Ik heb namens het bestuur Ruud van Vreeswijk voor deze functie benaderd. Het bestuur heeft vervolgens Ruud aangesteld. Ruud stelt zich onder dit artikel aan jullie voor. Ruud is veel in de sporthal en op het veld aanwezig. Ik nodig je uit om hem aan te spreken als jij je niet veilig voelt. Je kunt hem ook een mail sturen via het contactformulier op de website. Ruud neemt dan z.s.m. contact met jou op.

Bij Vitesse sporten veel minderjarigen, de zorg voor een veilige omgeving is dan ook essentieel. We willen een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien.

Het bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid. Naast het agenderen van onderwerpen die van belang zijn voor een veilige omgeving, is eind februari ook een avond bezocht met als thema ‘Kinderen in veilige handen’. Deze avond werd georganiseerd door Rotterdam Sportsupport in samenwerking met de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk. De Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk heeft samen met de sportkoepel NOC*NSF een toolkit ontwikkeld die verenigingen helpt een veilige omgeving te scheppen.

 

Voorzitter korfbalvereniging Vitesse

 

 

Nieuwe_afbeelding

Ik wil me via deze weg even voorstellen. Ik ben Ruud van Vreeswijk 54 jaar oud, ben getrouwd met Kleys. Onze kinderen Nicky en Luc zijn al jaren lid van Vitesse. Wij zijn regelmatig in de sporthal en op het veld te vinden.

Het lijkt vanzelfsprekend dat een sportvereniging een veilige omgeving is voor zijn leden. De laatste tijd zijn er berichten in de media verschenen en weet ik uit ervaring dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Soms is er sprake is van misbruik en ongewenst gedrag, ook binnen sportverenigingen. Voor Vitesse is dit reden geweest om dit gevoelige onderwerp op de agenda te zetten. Het zijn onderwerpen waar men niet graag over praat. Schaamte en angst spelen hierbij een belangrijke rol.

Ik ben sinds 1977 werkzaam bij de politie Rotterdam-Rijnmond en vanaf 1981 werkzaam bij de recherche. Ik ben zeven jaar werkzaam geweest bij de jeugd- en zedenpolitie en heb veel met (seksueel)misbruik, mishandeling en ongewenst gedrag te maken gehad.

Als vertrouwenspersoon kan ik adviseren en je ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Je kunt er onder alle omstandigheden vanuit gaan, dat jouw verhaal vertrouwelijk wordt behandeld. Indien nodig kan ik je in contact brengen met instanties en je hierbij begeleiden. Als het nodig is kan ik als bemiddelaar optreden.

Schroom in ieder geval niet om mij aan te spreken of te mailen. Ook in gevallen als je dingen hoort of ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen.

Je kunt me een mail sturen via het contactformulier op de website. Ik neem dan z.s.m. contact met jou op.

© 2014 KV Vitesse - Deze site is geoptimaliseerd voor resoluties van 1280x1024 en hoger. Lagere resoluties kunnen de site vervormen.