Navigeer eenvoudig

Vertrouwenspersoon KV Vitesse

Binnen KV Vitesse vinden we het belangrijk dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd voor speler, vrijwilliger en ouder. Verschillende situaties en omgangsvormen kunnen ertoe leiden dat de veilige omgeving die KV Vitesse wil bieden, wordt aangetast. Dit kunnen situaties zijn van pesterijen, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie en/of geweld. Helaas is de afgelopen jaren naar voren gekomen dat deze situaties steeds vaker voorkomen op sportverenigingen. KV Vitesse wil een plek bieden voor spelers, vrijwilligers en ouders waar over deze situaties in vertrouwen kan worden gesproken. Dat is de reden dat we Frank Vonk en Ruud van Vreeswijk bereid hebben gevonden de taak als vertrouwenspersonen op zich te nemen.

Frank Vonk: is jaren professioneel actief geweest bij de politie, waardoor hij goed in kan schatten wat bepaalde situaties vergen.  Frank  is een vast aanspreekpunt om oplossingen te bieden voor situaties die het korfbalplezier bij KV Vitesse belemmeren

 

 

Ruud van Vreeswijk:  is getrouwd met Kleys. Er zullen vast een aantal mensen zijn die Ruud nog kennen van vroeger. Zijn kinderen Luc en Nicky van Vreeswijk hebben lange tijd bij Vitesse gekorfbald. Ruud en Kleys zijn een aantal jaren verzorger geweest bij de selectie. Het lijkt vanzelfsprekend dat een sportvereniging een veilige omgeving is voor zijn leden, maar Ruud weet uit eigen ervaring, dat dit niet altijd zo is. De laatste tijd zijn er veel berichten in de media verschenen van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag, Voor het bestuur van de Korfbalvereniging Vitesse is dit reden geweest om dit gevoelige onderwerp op de agenda te zetten. Het is een onderwerp waar men niet graag over praat. Schaamte en angst spelen hierbij vaak een belangrijke rol. Ruud is vanaf 1976 werkzaam bij de politie, waarvan acht jaar bij de jeugd- en zedenpolitie en heeft in deze tijd veel met (seksueel)misbruik, (kinder)mishandeling en ongewenst gedrag te maken gehad.

Marel Poel:

ik korfbal al heel wat jaren met veel plezier bij Vitesse. In het dagelijks leven werk ik als jeugdzorgwerker en ondersteun ik veel kinderen en gezinnen in vaak lastige situaties.
Met mijn werk als achtergrond hoop ik als vertrouwenspersoon te kunnen ondersteunen wanneer er moeilijke situaties zich voordoen. De fijne sfeer die ik binnen Vitesse ervaar, gun ik namelijk iedereen.

Als vertrouwenspersonen kunnen we je adviseren en je ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Je kunt er onder alle omstandigheden vanuit gaan, dat jouw verhaal vertrouwelijk wordt behandeld. Dit geldt natuurlijk ook voor ouders van minderjarige leden. Indien nodig kunnen we je in contact brengen met instanties.

Schroom in ieder geval niet om Frank, Ruud  of Marel aan te spreken of ons te mailen of te bellen. We weten dat het erg lastig is om deze stap te zetten, maar door zaken bespreekbaar te maken valt er last van je schouders. Ook als je grensoverschrijdend gedrag ziet, dan kun je dit bij ons melden. Alle informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. De vertrouwenspersonen zijn  te benaderen middels email: vertrouwenspersoon@kvvitesse.nl, maar je kunt ze ook persoonlijk benaderen bij Vitesse.