Navigeer eenvoudig

Vertrouwenspersoon KV Vitesse

Binnen KV Vitesse vinden we het belangrijk dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd voor speler, vrijwilliger en ouder. Verschillende situaties en omgangsvormen kunnen ertoe leiden dat de veilige omgeving die KV Vitesse wil bieden, wordt aangetast. Dit kunnen situaties zijn van pesterijen, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie en/of geweld. Helaas is de afgelopen jaren naar voren gekomen dat deze situaties steeds vaker voorkomen op sportverenigingen. KV Vitesse wil een plek bieden voor spelers, vrijwilligers en ouders waar over deze situaties in vertrouwen kan worden gesproken. Dat is de reden dat we vanaf begin dit jaar Frank Vonk bereid hebben gevonden de taak als vertrouwenspersonen op zich te nemen.

Frank is jaren professioneel actief geweest bij de politie, waardoor hij goed in kan schatten wat bepaalde situaties vergen.  Frank  is een vast aanspreekpunt om oplossingen te bieden voor situaties die het korfbalplezier bij KV Vitesse belemmeren.

 

 

Frank kan worden benaderd door te mailen naar: vertrouwenspersoon@kvvitesse.nl.