Navigeer eenvoudig

Financiële Commissie

De financiële commissie is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. De financiële commissie is in het leven geroepen om huidige en toekomstige penningmeesters van onze club te ondersteunen. Zo hoefde de nieuwe penningmeester niet alles in zijn eentje te doen. Momenteel heeft deze commissie de volgende taken:
De commissie is verantwoordelijk voor het financiële beleid en het beheer van de vereniging. Daarbij int zij de contributie en is zij verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies;
Zij betaalt de rekeningen van de vereniging, beheert ook de bankrekeningen;
Het innen van boetes binnen vereniging en het vervolgens betalen van deze boetes aan de KNKV gaat ook via deze commissie;
Tot slot beoordeelt deze commissie de financiële situatie en maakt zij een financieel jaarverslag, vervolgens beoordeelt de commissie in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld. In overleg met het bestuur wordt dan ook een budget vastgesteld voor commissies. Ook is er dan nog overleg met de kascontrole commissie.

De commissie bestaat momenteel uit:

Leon Dubbeldam – administrateur
Bob van Delft – contributies
Erik Maaskant – penningmeester
Zij zijn te bereiken via penningmeester@kvvitesse.nl