Terug
Namens de CTZ: aanspreekpunt B-categorie en A3
Middels dit bericht willen we jullie informeren dat Arie Meijboom per direct zijn CTZ-taken als coördinator van de B en A3 neerlegt. Vanuit de CTZ zijn we Arie uiteraard erg dankbaar voor al zijn tijd die hij hier in heeft gestoken. De CTZ, en waar nodig ondersteunt door het bestuur, zal de lopende zaken op zich nemen. Mochten coaches, spelers en ouders vragen hebben, kunnen ze deze dus aan de CTZ in het algemeen stellen (ctz@kvvitesse.nl).
Als gevolg hiervan is er op dit moment een vacature als coördinator B / A3. Mocht je interesse hebben in deze functie of bepaalde taken ervan op je willen nemen, schiet een van ons aan of stuur een mail.
De CTZ