Terug

Momenteel bestaat het bestuur uit 5 leden. In oktober zal Mario Booij aanblijven als CTZ voorzitter maar wel aftreden als bestuurslid en niet herkiesbaar zijn. Daarom is het bestuur op zoek naar versterking.

Bestuurslid ben je in principe voor 3 jaar, waarbij je na 3 jaar aftredende en wel of niet herkiesbaar bent.

Voor het bestuur zijn we op zoek naar de volgende invullingen:

Algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied het vrijwilligersbeleid.

Algemeen bestuurslid algemene zaken.

Mocht je interesse hebben dan kan je terecht bij het bestuur via bestuur@kvvitesse.nl of door iemand van het bestuur aan te spreken.