Terug

Tijdens de algemene ledenvergadering is een contributieverhoging voorgesteld, welke met algemene stemmen is aangenomen. De contributieverhoging is onder andere nodig voor hogere veldhuur, noodzakelijk onderhoud, aflossing op de hypotheek en meer inhuur voor schoonmaak in de winterperiode.

Een overzicht van contributies is opgenomen op https://www.kvvitesse.nl/over-vitesse/lid-worden/contributies/

ClubCollect

Voor de contributie inning wordt gebruik gemaakt van ClubCollect. De contributie kan in 1 keer of in termijnen worden betaald. De kosten voor het betalen in termijnen bedraagt € 1 per termijn. Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten dat de kosten voor de termijnen voor eigen rekening komt en niet meer door vereniging wordt betaald vanaf dit seizoen (2020-2021).

Nieuw vanaf dit seizoen is dat het aantal termijnen waarbinnen een contributienota betaald moet worden zelf kan worden gekozen in ClubCollect. Het betalen in termijnen geschiedt per automatisch incasso.

ClubCollect zendt vooraf een bericht (per mail of sms) op welke datum een termijn wordt geïnd. Indien een termijn toch wordt gestorneerd zijn de stroneringskosten voor eigen rekening. Dit is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande seizoenen.