Terug

Allen,

Op vrijdag 2 oktober wordt om 20:00 uur in het clubhuis van Vitesse de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van afgelopen jaar en wordt o.a. de financiële situatie van Vitesse besproken.

Leden van Vitesse kunnen deze vergadering bijwonen waarbij gevraagd wordt om je tijdig aan te melden middels een e-mail naar de secretaris@kvvitesse.nl
Geef daarin ook aan dat je de documenten met o.a. de agenda die bij deze vergadering horen, wilt ontvangen.

Mocht de interesse om de JALV bij te wonen groot zijn dan bestaat ook de mogelijkheid om de JALV digitaal bij te wonen middels het deelnemen aan een Zoom meeting. Je krijgt dan via de mail een link opgestuurd waarmee je via internet kan meedoen aan de vergadering.

Ook als je niet lijfelijk aanwezig wilt zijn maar wel wil deelnemen, kan je aangeven de Zoom meeting te willen gebruiken.

Mocht je hier nog vragen over hebben, laat het ons weten.

Vr. gr. Leo Visser
VZ Bestuur KV Vitesse Barendrecht