Terug
Hierbij update 2 van het oefenschema.
De laatste wedstrijd van as zaterdag is komen te vervallen. Dus de laatste zaalwacht van 21:00-22:30 is dan niet meer nodig.