Terug

Beste leden van Vitesse,

Privacy is een belangrijk goed. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient een ieder die omgaat met persoonsgegevens en/of privacy gevoelige informatie over een verklaring te bezitten waarin weergegeven hoe er met de informatie wordt omgegaan. Ook Vitesse zal moeten voldoen aan deze verordening en middels een Privacyverklaring voldoet Vitesse aan de eisen zoals gesteld in de AVG. De privacy verklaring is hier (Link) te lezen. De inhoud spreekt voor zich maar als er vragen over zijn, richt die dan aan het bestuur van KV Vitesse. Wij zullen de privacy verklaring graag verder voor je toelichten.

Vr. gr. Leo Visser
VZ KV Vitesse Barendrecht