Terug

Dit jaar heeft Vitesse voor de tweede keer een Boterletteractie gehouden.

Met elkaar: sponsoren, leden en vrienden hebben we een mooi resultaat behaald.
Ten opzichte van vorig jaar noteerden we meer bestellingen van individuele leden,
bedrijven en sponsoren; een schitterende ontwikkeling!

De opbrengst bedraagt € 550,00; een stijging ten opzichte van 2021.

Alle bestellers heel hartelijk bedankt, vol verwachting kijken we uit naar de goed heilig man in 2023.