Terug

Aan alle leden, sponsoren en belangstellenden van KV Vitesse,

 

Nu de laatste competitieronde van dit jaar erop zit, is het  tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. We kunnen met recht stellen dat 2023 de boeken in gaat als een roerig jaar in de Vitesse historie.

 

Sportieve Hoogtepunten

Al vroeg in het jaar beleefde onze club op sportief gebied het hoogtepunt. Ons vlaggenschip werd, door onder andere twee keer naaste buur KCR te verslaan, kampioen in de eerste klasse. Kijk voor een volledige terugblik op dit kampioenschap aanstaande zondag 24/12 de ‘andere tijden Vitesse sport’ via ons YouTube kanaal. Hierin blikken Leo van der Pol en Martijn Kooij samen met de hoofdrolspelers van deze wedstrijden terug op dit hoogtepunt in onze rijke clubgeschiedenis.

Naast Vitesse 1 waren er nog veel meer kampioenschappen te vieren op het veld en in de zaal. Dit maakt van 2023 sportief een ongekend succesvol jaar, waar met trots op teruggekeken mag worden.

 

Veranderingen

Los van de hoogtepunten op het korfbalveld is er buiten de lijnen ook een hoop gebeurd. Na goed overleg besloten onze Jeu de Boules per 1 september een zelfstandige club te worden. Uiteraard wensen wij onze buren nogmaals alle goeds.

Waar de Jeu-de-Boulers afscheid namen hebben we een hoop nieuwe combi-fit leden mogen verwelkomen. Meerdere dagen in de week is er een groep enthousiaste combifitters van alle leeftijden actief op het sporttoestel op ‘de heuvel’. Lijkt het jou wat om hier eens aan mee te doen? Mail even naar combifit@kvvitesse.nl!

De succesvolle prestaties van al onze korfbalteams, en een hoop nieuwe leden zorgen ervoor dat we naar de toekomst kunnen en moeten kijken. Veel ambities voor het jaar 2027 zijn inmiddels versneld behaald. Dit zorgt ervoor dat wij als bestuur het voortouw nemen in het kijken naar de toekomst. Denk hierbij aan vrijwilligersbeleid, technische ontwikkeling van onze jeugdleden en onze veldaccommodatie.

 

Ambitie

Vitesse is een vereniging zonder vrijwilligersprobleem, maar wel met een ambitie. Om deze ambitie waar te maken zijn vrijwilligers van levensbelang. Het bestuur is dan ook enorm blij dat Marloes van der Heiden is toegetreden als bestuurslid vrijwilligerszaken. Naast Marloes is ook Sebastiaan Berkman toegetreden tot het bestuur als algemeen lid.

Onze club heeft een grote kern hardwerkende vrijwilligers. Via deze weg willen wij al deze mensen enorm bedanken voor hun toewijding en harde werk. Zonder jullie is Vitesse geen schim van de vereniging die we zijn. Een special woord van dank aan onze winnaar van de ‘Helden van Vitesse’-bokaal Hans Kion. Hans legt al sinds jaar en dag zijn ziel en zaligheid in de begeleiding van onze G-sporters. Een groep die over de jaren heen steeds groter en groter is gegroeid. Hans, nogmaals dank voor al jouw jaren van inzet voor dit speciale deel van onze vereniging.

Naast het aantal vrijwilligers zien wij ook een uitdaging in de bescherming van onze vrijwilligers. Nog te vaak krijgen trainers en coaches van onze club te maken met te ongenuanceerde en te uitgebreide kritiek op gemaakte keuzes. Wij zijn als bestuur van mening dat dit uit de hand loopt, en niet thuishoort binnen onze vereniging. Wij zullen in 2024, nog meer dan wij al doen, onze vrijwilligers actief gaan ondersteunen in het omgaan met deze situaties. Hierover later meer.

Onze huidige veldaccommodatie is niet meer toereikend voor de ambitie die wij als club hebben. Na de afgelopen JALV heeft een deel van de leden al een eerste schets voor de verbouwing van onze kantine en kleedkamers kunnen bewonderen. Deze ‘praatplaat’ laat al goed zien waar de uitdagingen in onze huidige accommodatie zich bevinden, en is de start van een meerjarenplan om Vitesse de accommodatie te geven die het nodig heeft.

 

Ondersteuning

Onze club kan niet zonder de ondersteuning van o.a. onze sponsoren. Ook in 2023 hebben wij wederom geweldige steun ontvangen van een grote groep trouwe sponsoren. De band tussen onze club en veel van onze sponsoren is sterk. Dit bleek maar weer eens tijdens het 10-jarig jubileumfeest van sponsor U-Build. Dat Bert en Remon onze kantine uitkozen om dit te vieren toont maar weer hoe sterk de band tussen Vitesse en haar sponsoren is. Namens de gehele vereniging danken wij onze sponsoren voor hun financiële bijdrage in 2023.

Los van onze sponsoren zijn wij dit jaar ook weer goed ondersteund door de Gemeente Barendrecht. De temperatuur van lucht en water blijft een uitdaging in onze zaalaccommodatie. Wij zijn dankbaar voor de definitieve oplossingen die zijn gerealiseerd in de afgelopen maanden. Dank ook aan de leden voor jullie geduld en flexibiliteit, we gaan in 2024 voor vele maanden met warme douches en een koele zaal.

 

Kerstclinics

Aanstaande zaterdag verzorgt de selectie samen met trainers Ronald Berrevoets, Niels Molendijk, Bart van der Waal en Ilona Schreuders kerstclinics voor alle jeugdleden. Van 9 tot 15 uur zullen de kersthits klinken en zijn alle jeugdleden uitgenodigd om mee te doen. De zaalkantine is open, en gezelligheid gegarandeerd. Publiek is welkom, dus kom gezellig langs en proef de kerstsfeer op onze club. Kijk voor het schema op kvvitesse.nl .

Namens het volledige bestuur van KV Vitesse willen wij jullie allemaal een fijne kerst, en een mooi en sportief 2024 toewensen. Wij kijken er enorm naar uit, jullie toch ook?

 

Het bestuur