Terug

Uitgebreide update maatregelen KV Vitesse.

Beste Vitesse leden en ouders/verzorgers van onze jonge leden,

In ons bericht van 4 november informeerden wij u over de nieuwe maatregelen en de impact op onze vereniging. De nieuwe maatregelen gelden voor alle binnen locaties van de sport. Dat betekent dat elke speler en bezoeker van 18 jaar en ouder, een coronatoegangsbewijs moet laten zien om het gebouw binnen te komen. De uitvoering van deze maatregel heeft impact op onze vereniging. Wij moeten dit met vrijwilligers uitvoeren.

Wat betekent dit concreet?
Vanaf zaterdag 6 november zijn spelers en bezoekers voorlopig alleen met een coronatoegangsbewijs welkom in alle binnenruimtes van KV Vitesse (sporthal, clubhuis, kantine, hal, toilet, kleedkamers). Op en langs de velden buiten is geen toegangsbewijs nodig. Concreet betekent dit het volgende:

Trainen in de hal
De trainers scannen alle spelers van 18 jaar en ouder bij aanvang van de les. Heb je geen geldige QR-code bij je, dan kun je helaas niet meedoen. Ouders of begeleiders (18+) van jeugdspelers kunnen niet meer wachten in hal of op de tribune. De trainers hebben geen tijd om hen te scannen.

Vrij spelen of training op de buitenvelden en banen
Hiervoor is geen coronatoegangsbewijs nodig, voor zowel sporters als publiek.

Wedstrijden
Voor IEDEREEN van 18 jaar en ouder die gebruik maakt van de hal, tribune of het clubhuis, sporters en bezoekers van 18 jaar moeten een geldig coronatoegangsbewijs laten zien. Dit geldt ook wanneer je gebruik wil maken van het toilet of de kleedkamer.
– Bij de entree van de sporthal is op zaterdag een toegangscontrole door vrijwilligers van de club. Zij scannen de QR-codes van de aanwezigen. Zelf hebben zij geen coronatoegangsbewijs nodig, evenmin als trainers en andere vrijwilligers die op dat moment activiteiten verrichten voor de vereniging.
– Bij de entree van het clubhuis, voor de koersbal, controleert de speelleiding de spelers en bezoekers.

Evenementen: klaverjasavond, ledenvergadering ect.
Voor georganiseerde interne evenementen geldt dat alle deelnemers en bezoekers bij het aanmelden gescand moeten worden door de organisatie. Zonder geldig toegangsbewijs kun je niet meedoen.

Praktische uitvoering scannen

De controle op het coronatoegangsbewijs ligt dus bij trainers, vrijwilligers en organisatoren. Sporters of bezoekers die geen geldige QR-code kunnen laten zien, moeten de binnenruimte direct verlaten. Degene die de controle heeft uitgevoerd, heeft de volledige steun van het bestuur om de sporter/bezoeker hiertoe aan te sporen. Zo nodig kan contact opgenomen worden met een van de bestuursleden.

Belangrijk: de scanner laat niet zien of je corona hebt gehad, gevaccineerd bent of negatief getest. Er wordt ook niets opgeslagen op de betreffende telefoon. Je privacy blijft daarmee gewaarborgd. Meer informatie en uitleg over het scannen is te vinden via deze de website van de rijksoverheid. Meer informatie over het coronatoegangsbewijs is hier te vinden.

Overige maatregelen

Een aantal maatregelen is niet gewijzigd:
– De 1,5 meter afstand blijft een dringend advies en wij vragen onze leden en bezoekers dit te respecteren.
– Het clubhuis moet om 0.00 dicht zijn, óók tijdens evenementen.
– De kantine in de sporthal moet om 23.00 uur dicht zijn.
– Natuurlijk gaan we er van uit, dat u thuis blijft bij klachten of als u in afwachting bent van een testuitslag.
– Verder blijft het belangrijk om regelmatig handen te wassen, in je elleboog te niezen of hoesten, elkaar ruimte te geven en geen handen te schudden.
– Bij uitspelen: Gedraag u als gast en houdt u aan de regels van de ontvangende club.
– Rij bij uitspelen zelfstandig of draag allemaal een mondkapje wanneer wordt gecarpoold.
– Heeft u of iemand in uw huishouden klachten en/of is inmiddels getest op COVID-19, geeft u dit dan a.u.b. door aan het bestuur. Dan kunnen we gezamenlijk kijken wanneer u weer naar de club kunt komen en of eventueel andere maatregelen nodig zijn. Uiteraard behandelen wij uw melding vertrouwelijk.

Wij vertrouwen er op dat de urgentie om veilig te kunnen sporten en ontspannen bij KV Vitesse bij u allen wordt gevoeld. Niemand van ons wil dat de vereniging, na bijvoorbeeld een controle door de overheid deels of volledig dicht moet. Merkt u dat andere leden of bezoekers zich niet aan de richtlijnen houden: spreek hen hier op aan en meld dit bij het bestuur. Zo nodig nemen wij passende maatregelen tegen de betreffende personen. Mocht er door een gemeentelijke handhaver (BOA of politie) worden geconstateerd dat iemand geen geldig coronatoegangsbewijs heeft, dan verhalen wij alle eventuele boetes op het lid of de bezoeker.

Wij hopen dat we zo met elkaar, nog van veel van het sporten en ontspannen tijdens het kijken naar de sporters mogen genieten. Wij rekenen op uw aller medewerking!

Met sportieve groet,

Bestuur KV Vitesse