Terug

Van het bestuur:

Het bestuur heeft onlangs gesproken over hoe verder te gaan als bestuur in het nieuwe korfbal seizoen, we hebben een besluit genomen m.b.t de invulling van de rol van de voorzitter. We hebben 2 zaken voorop gesteld in onze discussie, te weten: het belang van onze club en het belang van de bestuurder als mens.

Momenteel is de voorzitter a.i Willem Booij, het bestuur stelt voor tijdens de komende JALV de voorzitter a.i om te zetten in voorzitter. Het bestuur zal in de periode naar de JALV deze transitie voorbereiden aan de hand van onze statuten en gebruikelijke processen bij bestuurswisseling.

Concreet betekent dit indien de leden het accorderen dat Leo Visser voorlopig als bestuurslid algemene zaken en Willem Booij als voorzitter zullen acteren na de JALV in Oktober.

Het bestuur.