Terug

 

KV Vitesse Barendrecht


Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Korfbalvereniging VitesseDatum : Vrijdag 15 oktober 2021

Locatie : n.t.b.

Aanvang : 20.00 uur, 19.30 uur koffie/thee


Het bestuur nodigt alle leden van Vitesse, ouders, sponsoren en allen die zich bij de vereniging betrokken voelen uit voor deze avond. Bij stemming tijdens de JALV hebben de leden van 15 jaar en ouder stemrecht.

I.v.m. de huidige coronaregels dient iedereen een QR code/vaccinatiebewijs te kunnen laten zien bij binnenkomst.

De stukken voor deze vergadering kunt u bij de secretaris opvragen via e-mail: secretaris@kvvitesse.nl

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling van de notulen van de JALV van 6 november 2020
 3. Jaarrede van de voorzitter
 4. Dank woord aan alle vrijwilligers en uitreiking Helden van Vitesse Bokaal
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Vaststelling financiële stukken 2020-2021
 7. Verslag van bevindingen van de kascontrolecommissie en voorstel tot verlening van decharge aan de penningmeester
 8. Verkiezing leden kascontrolecommissie 2021-2022
 9. Bestuursverkiezing
 • Aftredend als voorzitter en verkiesbaar als algemeen lid Leo Visser
 • Verkiesbaar als voorzitter Willem Booij
 • Aftredend en niet herkiesbaar Belinda Aliet
 • Verkiesbaar als secretaris Grady Stoopendaal
 1. Pauze
 2. Voorstel tot goedkeuring begroting voor het jaar 2021-2022
 3. Toelichting van de commissievoorzitters op 2021-2022
 4. Kort toelichting vijf jarenplan. Er volgt een BALV aan het eind van het jaar
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Namens het bestuur, Belinda Aliet (secretaris)