Terug

Voor maandag 13 december a.s. staat de ledenvergadering over het vijfjarenplan gepland. Dat gaat over de toekomst van onze club.

We vinden het als bestuur belangrijk om dat plan te presenteren en te bespreken. Daarvoor is een ontmoeting in onze kantine de beste invulling.

En dat is met de huidige beperkingen vanwege Corona niet mogelijk.

Daarom stellen we de vergadering uit. En kijken we naar een datum in het nieuwe jaar om de Bijzondere Algemene Leden Vergadering opnieuw te plannen

Het bestuur