Terug

Barrooster zaterdag 18-06-2022
Mocht je niet kunnen, onderling wisselen en doorgeven aan de kantinecommissie via kantine@kvvitesse.nl

 

18-06-2022
Openen: Kantinecommissie
Tijd: Team: Wie:
08.30 – 11.00 Vitesse E3/E4 Fam. Heuvelink en Fam. V.d. Dool
11.00 – 13.30 Vitesse C2 Fam. Kapteyn en Fam. de Moor
13.30 – 16.00 Vitesse 6
16.00 – sluit Vitesse 4
Sluit: Kantinecommissie

Veldwacht: Vitesse 6