Terug

Aan alle gebruikers van de website van KV Vitesse:

Het hostingbedrijf waar onze website is ondergebracht  gaat op korte termijn zijn werkzaamheden stoppen.

Dit betekent dat de ICT cie. op zoek is gegaan naar een nieuw hosting bedrijf. Deze is gevonden in Transip.

Om de overlast voor de gebruikers zo minimaal mogelijk te houden is er voor gekozen om, op dinsdagavond 17 december 2019, de “overgang”

te laten plaats vinden. Wij, de webmasters, gaan er vanuit dat dit foutloos zal verlopen, noem het plan A.

Dan is er dus ook een plan B: de overgang verloopt niet goed. Dat betekent dat de website van KVVitesse  “plat” zal liggen.

Wij adviseren iedereen dan ook om zoveel als mogelijk alle roosterafspraken zoals: de wedstrijden, scheidsrechters beurten, vervoersbeurten, zaalwacht en bardiensten etc. in je agenda te schrijven.

Mocht plan B in werking worden gesteld blijft de Facebook pagina van Vitesse altijd raadpleegbaar.

Tot dinsdag zal er dan ook terughoudend worden omgegaan met nieuwe berichten.

De webmasters.