Terug

Aan alle leden, ouders van leden, ereleden, sponsoren en andere betrokkenen,

Via deze weg willen wij u/jullie op de hoogte brengen van een belangrijke wijziging binnen onze vereniging.

Leo is inmiddels thuis om te herstellen.

Na overleg met Leo hebben wij als bestuur besloten dat hij zijn functie tijdelijk neer zal leggen om te kunnen herstellen.

Wij zijn blij om te kunnen meedelen dat Willem Booij bereid is om deze functie in te vullen met ingang van direct.

Het bestuur wenst Leo veel sterkte en een voorspoedig herstel en wenst Willem veel succes in zijn functie als ad interim voorzitter.

Het bestuur

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

Korfbalvereniging Vitesse
bestuur@kvvitesse.nl

www.kvvitesse.nl