Terug

CONTRIBUTIE

 

Binnenkort worden de contributienota’s voor het verenigingsjaar 2021-2022 verzonden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Een overzicht van contributies is opgenomen op https://www.kvvitesse.nl/over-vitesse/lid-worden/contributies/

 

ClubCollect

 

Voor de contributie inning wordt gebruik gemaakt van ClubCollect. De contributie kan in 1 keer of in termijnen worden betaald. De kosten voor het betalen in termijnen bedraagt € 1 per termijn. Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten dat de kosten voor de termijnen voor eigen rekening komt.

 

Het aantal termijnen waarbinnen een contributienota betaald wordt kan zelf worden gekozen in ClubCollect. Het betalen in termijnen geschiedt per automatisch incasso.

 

ClubCollect zendt vooraf een bericht (per mail of sms) op welke datum een termijn wordt geïnd. Indien een termijn toch wordt gestorneerd zijn de storneringskosten voor eigen rekening. Dit is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande seizoenen.