Terug

De contributie wordt op 1 juli 2023 verhoogd. Tijdens de algemene ledenvergadering is toegelicht dat de stijging veroorzaakt wordt door hogere uitgaven door de commissies, hogere energiekosten, doorgevoerde prijsstijgingen bij leveranciers en hogere rentekosten voor de hypotheek. Een overzicht van contributies is opgenomen op https://www.kvvitesse.nl/over-vitesse/lid-worden/contributies/

 

ClubCollect

Voor de contributie inning wordt gebruik gemaakt van ClubCollect. De contributie kan in 1 keer of in termijnen worden betaald. De kosten voor het betalen in termijnen zijn voor eigen rekening. Het aantal termijnen waarbinnen een contributienota betaald wordt kan zelf worden gekozen in ClubCollect. Het betalen in termijnen geschiedt per automatisch incasso. ClubCollect zendt vooraf een bericht (per mail of sms) op welke datum een termijn wordt geïnd. Indien een termijn toch wordt gestorneerd zijn de storneringskosten voor eigen rekening. Dit is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande seizoenen.

 

Met vriendelijke groet,

Erik Maaskant