Terug

Corona Update:
Maatregelen december 2021

Beste Vitesse leden en ouders/verzorgers van onze jonge leden,

Op de website informeerden wij u afgelopen maandag, over de nieuwe maatregelen en de impact op onze vereniging. Vanuit het KNKV hebben we bericht ontvangen wat de gevolgen zijn voor de korfballers.

Keuze voor de grootste groep
Circa zeventig procent van het totaal aantal teams is actief in het breedtekorfbal. Hierin spelen met name jeugdteams en ‘lagere’ seniorenteams. De praktijk leert dat het voor deze teams mogelijk is om wedstrijden te kunnen spelen, al dan niet in combinatie met trainen. Deze mogelijkheid is er ook, omdat in het breedtekorfbal de indeling naar sterkte op basis van data plaatsvindt en niet via een promotie/degradatieregeling, waardoor een volledig afgeronde competitie geen eis is. Het KNKV heeft daarom besloten dat de huidige breedtekorfbalcompetitie doorgang vindt waar mogelijk, conform de huidige competitieopzet.

Trainen in de hal
Circa dertig procent van het totaal aantal teams is actief in het wedstrijdkorfbal. De medische commissie van het KNKV geeft aan dat er in deze competities een direct verband is tussen trainen en het spelen van wedstrijden, terwijl trainen in teamverband dus momenteel nauwelijks mogelijk is. Verder zijn in deze competities promotie en degradatie van belang voor een juiste indeling op sterkte en is het dus noodzakelijk om de competitie te kunnen uitspelen. Dat laatste is in het huidige competitiemodel al bijna onmogelijk, gezien de huidige kabinetsmaatregelen en bijbehorende onzekerheid, de beschikbare zaaluren en het gegeven dat het KNKV de verenigingen en teams niet wil dwingen om te veel wedstrijden in korte tijd te spelen/in te halen.

Om bovengenoemde redenen komt het KNKV voor het wedstrijdkorfbal met een alternatieve opzet van de zaalcompetitie, die uitgespeeld kan worden en die begint op de eerst mogelijke startdatum. Tot die tijd kunnen de betreffende teams de wedstrijden zoals momenteel gepland spelen, als de betreffende verenigingen dit mogelijk en wenselijk achten. Voor deze duels in de huidige competitie geldt dat ze qua resultaat worden beschouwd als niet gespeeld.

Wat betekent dit concreet?
Onze Commissie Technische Zaken is achter de schermen druk bezig om voor de komende weken het programma te actualiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de sporthal om 17.00 uur gesloten is.
Via de coördinatoren/trainers ontvangen de spelers de actuele informatie over de wedstrijden.
Daarnaast hebben we in deze uitzonderlijke tijd de sporthal ook op de zondagmiddagen beschikbaar gekregen. De CTZ maakt ook voor die uren een planning. Daarbij krijgen de selectie en de wedstrijdteams voorrang. Het staat spelers uiteraard vrij om deze middag niet aan te sluiten bij training of oefenwedstrijd. De kantine is op zondag niet geopend.

Corona Toegangs Bewijs checken
Op de zaterdagen is de kantine in de hal open en blijven we de CTB checken bij de entree van de hal. We kunnen daarbij nog hulp gebruiken. Heeft u de komende weken tijd om een blok van 1,5 uur te scannen. Laat het ons weten via bestuur@kvvitesse.nl. Hoe groter de groep, hoe makkelijker we kunnen plannen.
Op de zondag vragen we de trainer/coach om het scannen voor zijn of haar rekening te nemen, zoals we dat ook deden voor de trainingen in de avonduren.

Wij hopen dat we zo met elkaar, binnen de ruimte die we hebben, zo veel mogelijk mensen de ruimte te geven om te sporten. We rekenen op uw aller steun en medewerking!

Wij hopen dat we zo met elkaar kunnen blijven sporten. En ook nu rekenen wij op uw aller medewerking!

Met sportieve groet,

Bestuur KV Vitesse