Terug

Corona update

 

Nadat afgelopen dinsdag net de eerste kampioenschappen gevierd waren, zijn de maatregelen rondom sport weer aangescherpt. Duidelijk is dat ook de senioren onder bepaalde voorwaarden kunnen trainen. Op dit moment wordt gekeken wat dit precies voor de korfbalsport gaat betekenen en hoe we hier als Vitesse invulling aan kunnen geven. Uiteraard willen we iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid geven om met korfbal bezig te zijn, maar dit zal wel volgens de protocollen moeten.

Donderdag 15 oktober zal er dan ook niet getraind worden door de teams van Vitesse.  Zodra er duidelijkheid is over de invulling van de komende weken horen jullie dit uiteraard.

 

Mocht je vragen hebben kan je mailen naar corona.vitesse@gmail.com

 

Bestuur en CTZ KV Vitesse