Terug
Zoals ook op de website van het KNKV te lezen is (https://www.knkv.nl/geen-veldcompetitie-in-het-voorjaar/), zal dit voorjaar helaas geen competitie kunnen plaatsvinden. Mocht de overheid beslissen dat er toch, eerder dan gepland, tegen andere verenigingen gespeeld mag worden, zal het KNKV de opties nagaan. Tot dan zullen we binnen Vitesse eigen invulling geven aan de zaterdagen en trainingen, zoals we dat nu doen. Nu dit nieuws bekend is, zal de CTZ de komende weken, deze invulling hierop aanpassen.
Het wedstrijdsecretariaat