Terug

Het einde van het seizoen is nu helaas echt in zicht. Graag vragen we jullie dan ook om jullie sponsorkleding weer in te leveren. Dit kan tijdens de  trainingsavonden (of bij je trainer) op 23-24-25 juni. De kleding graag schoon gewassen en heel weer inleveren! Als er niemand in de kantine aanwezig is, kan je je shirt, voorzien van je naam en team, ook achterlaten in de kantine.

Bedankt namens de kledingcommissie,

Loes en Annelies