Terug

Van het Bestuur

Op vrijdag 15 oktober 2021 hielden we de JALV in ons verbouwde en verfraaide clubhuis op sportpark de Bongerd. Zoals ieder jaar hebben we de noodzakelijke onderwerpen als de verslagen van de penningmeester en de secretaris de revue laten passeren. Maar ook brachten we een aantal bijzonder zaken onder een ieders aandacht.

Het was een bijzondere vergadering, omdat we 2 voorzitters aan tafel hadden, Leo als tijdelijk teruggetreden en Willem als tijdelijk waarnemend. Dit alles vanwege de persoonlijke situatie van Leo na zijn gezondheidsklachten deze zomer waarvan hij inmiddels gelukkig weer goed van hersteld is.

We hebben stilgestaan bij de toelichting van de penningmeester over de club financiën van het afgelopen seizoen en de begroting voor 2021-2022. Beide onderdelen zijn door de leden positief ontvangen. Hierbij sprak de penningmeester zijn waardering uit naar alle sponsoren en leden die de club (financieel) zijn blijven steunen.

Als bestuur gaan we na de ALV door in de volgende samenstelling:

  • Voorzitter: Willem Booij
  • Secretaris: Grady Stoopendaal
  • Penningmeester: Erik Maaskant
  • Algemeen bestuurslid: Loes Bezemer
  • Algemeen bestuurslid: Leo Visser

De club bedankte tijdens de vergadering aftredend secretaris Belinda Aliet  voor haar inzet de afgelopen drie jaar en wenst haar het allerbeste namens alle leden.

Tijdens de vergadering stonden we uitgebreid stil  bij de vele vrijwilligers, die een bijdrage leveren aan alle clubactiviteiten. Speciaal dit jaar hebben de Task Force in het zonnetje gezet met een bos bloemen. Zij hebben het clubgebouw getransformeerd tot een mooie en modern ingericht clubgebouw waar we weer jaren mee vooruit kunnen, daar mogen we trots op zijn. Deze groep heeft dit jaar de Vitesse Helden Bokaal ontvangen. De Task Force bestaat uit Esmeralda Meijboom, Lisa van der Schelde, Dennis van der Pol, Sebastiaan Berkman en Stefan van Helden

Naast deze groep enthousiaste leden was van vitaal belang de klusploeg bestaande uit Martijn Kruit, Remco van der Linden, Johan Bezemer en club icoon Sjaak den Otter. Ook zij zijn in de bloemen gezet.

Remco van der Linden werd door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste. De voordracht werd met luid applaus bezegeld door de leden. De voorzitter bedankte hem voor alles wat hij al jaren lang doet voor de club. Ook hier een mooie bos bloemen en blijvende herinnering voor Remco.

Als laatste heeft het bestuur een BALV aangekondigd voor maandag 13 december waarin we samen met de commissies het 5-jarenplan presenteren. We rekenen op een massale aanwezigheid van leden op die avond.

Na de vergadering hebben we met elkaar nog uitgebreid nabesproken en kunnen we terugkijken terug op een goede Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur