Terug

Beste allen,

Vanaf aanstaande zaterdag gaat de competitie weer van start. Net als de samenstelling van de teams en nieuwe spelers, zal ook de CTZ er het komende jaar anders uit komen te zien, nadat Niels en Paul de CTZ verlaten hebben. Ten eerste een nieuw CTZ-lid: Tom Boschma zal vanaf dit seizoen een rol vervullen in de CTZ. Ten tweede: een nieuwe opzet en indeling van categorieën.

De nieuwe opzet is als volgt: elke categorie wordt gecoördineerd door twee leden van de CTZ. Een van de twee is het aanspreekpunt en de andere zal helpen in de zaken die voor een bepaalde categorie geregeld moeten worden.

Het aanspreekpunt is nooit degene die zelf ook training geeft in deze categorie. Echter heeft deze persoon wel het meeste zicht op de trainers en kinderen van deze categorie, waardoor het begeleiden ervan eenvoudiger is. Omdat het in de huidige bezetting 2 categorieën per persoon een vereiste is, is het geen optie om iemand alleen categorieën te laten begeleiden waaraan hij of zij geen training geeft, omdat een CTZ-lid dan wordt geacht de ontwikkeling van trainers en kinderen van 3 categorieën te volgen.

 

De nieuwe indeling is als volgt:

Voorzitter                          vacature

Senioren 1 en 2                vacature

Senioren 3, 4 en 5           aanspreekpunt: Remon               Ruben

A-categorie                       aanspreekpunt: Tom                    Yerman

B-categorie                        aanspreekpunt: Tom                    Ruben

C-categorie                        aanspreekpunt: Ruben                Yerman

D-categorie                       aanspreekpunt: Yerman              Sharlynn

E-categorie                        aanspreekpunt: Sharlynn            ondersteuning Kevin vd Jagt

F-categorie                        aanspreekpunt: Sharlynn            ondersteuning Ashley Willemsteijn

 

Hieraan vallen uiteraard enkele zaken op.

Ten eerste, de ondersteuning van Kevin van der Jagt en Ashley Willemsteijn. Sharlynn zal fungeren als aanspreekpunt en degene die de trainers in deze categorieën begeleid. Echter, aangezien Kevin en Ashley meer trainingen mee maken / kinderen vaker zien, willen we hen ook betrekken in sommige beslissingen die genomen moeten worden. Dit betekent niet dat beide CTZ-lid worden, maar dat er gevraagd zal worden naar hun meningen en de ontwikkeling van spelers wanneer bepaalde beslissingen gemaakt moeten worden.

Ten tweede, de vacatures. Als CTZ spreken we onze zorgen uit over deze vacatures. Allereerst het niet hebben van een voorzitter. Met name voor het nemen van beslissingen of een einde maken aan discussies, voor het voeren van beleid (niet alleen de focus op lopende zaken), als aanspreekpunt voor de CTZ in het algemeen en voor de communicatie richting het bestuur, zouden we graag zien dat deze rol z.s.m. wordt ingevuld. In aanvulling hierop missen we ook echt nog iemand die de verantwoording kan nemen over de selectie. Op dit moment is ongeveer elk CTZ lid wel betrokken en is dit gewoon een (te) zware taak voor de huidige CTZ leden, gezien de beslissingen die moeten worden genomen en/of betrokkenheid met de trainers van de selectie en A. Los van dat we graag toe willen werken naar een coördinator per categorie, hebben deze twee vacatures echt hoge prioriteit.

We zullen ons focussen op het begeleiden van de coaches en via de coaches het verbeteren van de kinderen. Lopende zaken zullen worden opgepakt waar kan, maar zullen ons wel beperken tot de zaken die noodzaak hebben.

 

Mocht u interesse hebben in een van de openstaande vacatures, vragen hebben, of in gesprek willen met een eventuele rol die u wil vervullen (b.v. reeds ingevulde categorie), kunt u ons aanspreken of bereiken via ctz@kvvitesse.nl .

 

De CTZ