Terug

Nieuwe rol bij KV Vitesse

Het bestuur heeft al langere tijd de wens een beheerder in te zetten voor onze kantine en accommodatie. We hebben hem gevonden in de persoon van Johan Bezemer. Ongetwijfeld heb je Johan al vaak gezien achter of bij de bar en rond of op onze accommodatie.
Johan is nu verantwoordelijk voor het beheer van onze kantine en accommodatie. Hij doet dat in nauwe samenwerking met de kantinecommissie, de ict-commissie en kluscommissie. En uiteraard is hij daarnaast ook regelmatig achter de bar te vinden. Johan gaat zich zowel overdag als tijdens de trainingsavonden en tijdens wedstrijddagen ontfermen over het beheer van onze kantine en velden in de breedste zin van woord zonder dat hij komt aan de verantwoordelijkheid en taken van de commissies.
Johan houdt zich bezig met de volgende zaken:

• Het onderhoud van gebouw en sanitair
• Onderhoud op en rond de accommodatie
• Ontvangst van goederen en leveringen diverse leveranciers
• Beheer aan en afvoer afval
• Contact persoon voor de diverse gebruikers accommodatie en kantine
• Toezien op naleving huisregels en wet en regelgeving in kantine en op de velden

Dat laatste punt vraagt om nog wat toelichting:
Clubhuis regels: Wat zijn de regels van het clubhuis waar de gebruikers (leden) zich aan moeten houden? Denk hierbij aan de openingstijden, alcohol gebruik, soort eten dat wordt aangeboden (gezonde kantine), regels voor het gebruik van het clubhuis. De leden brengt hij hiervan op de hoogte en kan vragen beantwoorden.

Wet- regelgeving: Bij een clubhuis in eigen beheer heeft de vereniging te maken met veel wetten en regels. Denk hierbij aan de regels rondom het schenken van alcohol. Maar ook bij de etenswaren die worden verkochten. Verenigingen moeten voldoen aan een strikte regelgeving. Deze regelgeving is vastgelegd in onder meer de Drank- en horecawet en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In zijn rol als beheerder zal Johan deelnemen waar nodig aan overleggen van de commissies en in voorkomende gevallen met het bestuur. Het bestuur is enorm verheugd met deze volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van de organisatie van onze club, en wenst Johan veel succes.