Terug

Vanaf heden is er bij Vitesse een nieuwe commissie opgericht. De breedtesportcommissie. Deze commissie zal bestaan uit Marieke de Vries en Anne Bunk. Zij zullen zich extra gaan bezighouden met  allerlei zaken die te maken hebben met de breedtesportteams van Vitesse. In samenspraak met de CTZ is het de intentie om met deze commissie te zorgen dat alle teams en leden van onze vereniging zich net zo betrokken en gewaardeerd voelen.

Vanuit de recente enquêteresultaten  is naar voren gekomen dat er vanuit onze leden nog wel eens een ‘gat’ tussen wedstrijdsport en breedtesport, of een gebrek aan aandacht voor de lagere teams, ervaren wordt. Op deze manier willen wij hier verbetering in aanbrengen.

Marieke en Anne zullen in eerste instantie een vooruitgeschoven aanspreekpunt zijn voor iedereen die vragen of opmerkingen heeft over zaken die specifiek de breedtesportteams aangaan en onderwerpen die hiermee te maken hebben. Zij zullen daarin samen optrekken met de CTZ coördinatoren van deze teams. De verdere invulling en eventuele toewijzing van taken en verantwoordelijkheden zal gaandeweg in goed overleg besproken worden.

Voor nu is het belangrijk om te weten dat je bij beide dames terecht kunt, ook met jouw vragen en/of opmerkingen!

Het e-mail adres is: Breedtesport@kvvitesse.nl