Terug
Vanaf 17 augustus zijn we bij Vitesse weer begonnen met de trainingen. Nog steeds gelden de corona maatregelen zoals we die al eerder hebben afgesproken. Daar zijn in de loop van de tijd wat dingen in veranderd of aangevuld en daarom goed om alles nog een keer op een rijtje te zetten.
 • Er geldt nog steeds een onderlinge afstandsbeperking van 1,5 m. Tijdens wedstrijden en trainingen is dat lastig vol te houden en is het ook toegestaan om dichterbij te zijn, maar daarbuiten geldt de beperking wel. Houd dus afstand tot elkaar voor en na de training / wedstrijd. Dit geldt voor mensen van 18 jaar en ouder.
  Vorm je een gezamenlijk huishouden dan geldt de 1,5 meter beperking niet.
 • Handen geven is niet gewenst, een elleboog begint al aardig ingeburgerd te raken.
 • Neem je hygiëne maatregelen bij begin en eind van je training of wedstrijd. Vitesse zorgt voor de middelen maar zelf iets ontsmettend meenemen mag ook.  Was regelmatig je handen en dan het liefst met zeep.
 • Bij verkoudheidsverschijnselen en koorts kom je niet sporten of naar de club. Geef tijdig aan bij je trainer dat je verschijnselen hebt en niet kan/mag komen. Kom je toch dan kan je worden teruggestuurd en je maakt er geen vrienden mee.
 • Op de club zijn er corona coördinatoren die je kunnen wijzen op de maatregelen die getroffen moeten worden. Dit waren voornamelijk bestuursleden maar ook trainers kunnen en mogen optreden als coördinator. Volg hun adviezen op als je daarom gevraagd wordt. Meestal hebben ze gelijk. 🙂
 • In het clubhuis zijn diverse maatregelen genomen zoals looproutes, afstand tussen stoelen en spatschermen. Houd hier rekening mee wanneer je in het clubhuis bent. Maatregelen zijn er niet voor niets.
 • Vermijd drukte. Is het ergens toch druk bijv, in het clubhuis, probeer die drukte dan te vermijden.
 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • De gemeente Barendrecht heeft een controlerende taak en voert overleg met het bestuur over te nemen en genomen maatregelen. Mogelijk dat door verordeningen Vitesse gevraagd zal worden aanpassingen te doen. Die zal Vitesse altijd opvolgen en communiceren naar haar leden en bezoekers.
 • Douches en kleedkamers kunnen weer gebruikt worden. De douches zijn doorgespoeld. Wellicht dat er in kleedkamers wat extra materiaal gevonden kan worden dat we tijdelijk niet kwijt konden ivm ruimte gebrek. Graag jullie begrip hiervoor.
 • Ook bij douchen rekening houden met de afstand, dus niet met vier mensen tegelijk gaan douchen.
 • Bij grote aantallen bezoekers (meer als 250) op een buitenlocatie, dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden. Vooralsnog verwachten we niet zulke grote aantallen maar houdt rekening met maatregelen als die aantallen wel van toepassing zijn.  Het NOC/NSF heeft protocollen beschikbaar voor crowdmanagement die dan door Vitesse gehanteerd zullen worden.
 • Waar mogelijk worden contactvoorwerpen (deurklinken bijv.) regelmatig schoongemaakt. Ook het korfbal materiaal zal regelmatig gereinigd worden.
Al deze zaken komen voort uit de protocollen van RIVM en NOC/NSF.  Deze protocollen dienen als leidraad voor de belangrijkste maatregelen die we treffen bij Vitesse.  Bovenal geldt ook het gebruik van je gezonde verstand. Samen krijgen we Corona er onder.
Hieronder een drietal links naar documenten op de NOC-NSF site over de Corona maatregelen.

 

Met sportieve groet, Bestuur KV Vitesse Barendrecht