Terug

Beste leden van Vitesse,

Zoals jullie zien gaan we weer beginnen met de trainingen voor de jeugd. Dit is een zorgvuldige afweging geweest waarin wij de afgelopen tijd de ontwikkelingen van de huidige situatie op de voet hebben gevolgd, ook op momenten dat nabije verenigingen al wel waren gestart met trainingen. Wij hebben in die tijd verschillende verzoeken ontvangen om weer iets voor onze jeugd te gaan organiseren en uit een inventarisatie onder onze leden bleek dat er veel animo was om weer te gaan trainen, ook al is het buiten en in januari/februari. Op de enquête hebben in korte tijd veel reacties ontvangen, waarvoor dank! Wij ontvingen ook veel uiteenlopende reacties, van zowel leden die liever veel eerder waren gestart, tot leden die van mening zijn dat we te vroeg starten.

Uiteindelijk heeft 90% van de ouders/leden aangegeven weer te willen starten, vanuit die uitkomst hebben wij besloten om dit binnen de maatregelen te faciliteren. Voor zowel spelers áls onze trainers is dit op vrijwillige basis. Dezelfde vraag die wij aan onze spelende leden hebben gesteld, hebben wij namelijk ook aan onze trainers gesteld. Uiteraard zijn er mensen die om uiteenlopende redenen nog liever even willen wachten met weer gaan sporten. Dat is ieders vrije keuze die wij uiteraard respecteren. Vanuit de overheid en het RIVM is aangegeven dat buitensporten toegestaan is, mits de nodige maatregelen worden getroffen. Daar zullen we ons als Vitesse uiteraard aan houden en binnen die grenzen starten we. Wel kiezen wij er als club voor om nog niet met seniorenteams te starten.

In het trainingsoverzicht zijn de maatregelen beschreven en die zullen de komende tijd gehandhaafd worden. Vooral door jezelf maar ook door de corona coördinator die bij elke Vitesse training aanwezig zal zijn. Volg zijn of haar adviezen op als daar sprake van is. We hopen op een snelle versoepeling van de maatregelen.

Tot slot vragen wij een ieder om rekening met elkaar te houden, ook binnen onze teams. Trainingen zullen vaak nog anders opgezet zijn dan je van een normale korfbaltraining gewend bent. Zo kunnen we met elkaar op een verantwoorde manier de sport beoefenen die we allemaal zo graag doen.

Als er vragen zijn dan horen wij die graag.

Bestuur KV Vitesse

Leo Visser