Terug

In dit artikel zetten wij de belangrijkste maatregelen die we nemen bij Vitesse  om verspreiding van het Corona Virus te voorkomen op een rijtje. Als er veranderingen zijn is dat ook hier te lezen :

laatst bijgewerkt : 11 september 2020

Er geldt een onderlinge afstandsbeperking van 1,5 m. Tijdens wedstrijden en trainingen is dat lastig vol te houden en is het ook toegestaan om dichterbij te zijn, maar daarbuiten geldt de beperking wel. Houd dus afstand tot elkaar voor en na de training / wedstrijd. Dit geldt voor mensen van 18 jaar en ouder.
Vorm je een gezamenlijk huishouden dan geldt de 1,5 meter beperking niet en kinderen tot en met  12 jaar mogen wel dichter bij elkaar komen.

Handen geven is niet gewenst, een elleboog begint al aardig ingeburgerd te raken.

Neem je hygiëne maatregelen bij begin en eind van je training of wedstrijd of je bezoek aan Vitesse . Vitesse zorgt voor de middelen maar zelf iets ontsmettend meenemen mag ook.  Was regelmatig je handen en dan het liefst met zeep.

Op wedstrijddagen word je bij de ingang gevraagd een QR code in te scannen met je mobiele telefoon. Je wordt dan doorgestuurd naar een formulier op de Vitesse website waarop je je contactgegevens moet achterlaten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor een bronnenonderzoek indien nodig en worden na 14 dagen verwijderd.

Bij verkoudheidsverschijnselen en koorts kom je niet sporten of naar de club. Geef tijdig aan bij je trainer dat je verschijnselen hebt en niet kan/mag komen. Kom je toch dan kan je worden teruggestuurd. Ben je positief getest op Corona, meld je dit direct bij het bestuur.

Op de club zijn er corona coördinatoren die je kunnen wijzen op de maatregelen die getroffen moeten worden. Deze coordinatoren zijn voornamelijk bestuursleden maar ook trainers kunnen en mogen optreden als coördinator. Volg hun adviezen op als je daarom gevraagd wordt.

In het clubhuis zijn diverse maatregelen genomen zoals looproutes, afstand tussen stoelen en spatschermen. Houd hier rekening mee wanneer je in het clubhuis bent. Maatregelen zijn er niet voor niets.

Vermijd drukte. Is het ergens toch druk bijv, in het clubhuis, probeer die drukte dan te vermijden. Bij drukke wedstrijden moet het publiek zich verspreiden langs het veld. Volg de instructie op als daarom gevraagd wordt door een Corona Coordinator.

Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Douches en kleedkamers kunnen weer gebruikt worden.  Er mogen niet meer dan 6 personen in een kleedkamer zijn waarvan maximaal 2 tegelijk onder de douche. Houd de 1,5 meter afstand regel ook hier in acht !

Bij grote aantallen bezoekers (meer als 250) op een buitenlocatie, dienen er aanvullende maatregelen genomen te worden. Vooralsnog verwachten we niet zulke grote aantallen maar houdt rekening met maatregelen als die aantallen wel van toepassing zijn.  Het NOC/NSF heeft protocollen beschikbaar voor crowdmanagement die dan door Vitesse gehanteerd zullen worden.

Waar mogelijk worden contactvoorwerpen (deurklinken bijv.) regelmatig schoongemaakt. Ook het korfbal materiaal zal regelmatig gereinigd worden.

De gemeente Barendrecht heeft een controlerende taak en voert overleg met het bestuur over te nemen en genomen maatregelen. Mogelijk dat door verordeningen Vitesse gevraagd zal worden aanpassingen te doen. Die zal Vitesse altijd opvolgen en communiceren naar haar leden en bezoekers.

Al deze zaken komen voort uit de protocollen van RIVM en NOC/NSF.  Deze protocollen dienen als leidraad voor de belangrijkste maatregelen die we treffen bij Vitesse.  Bovenal geldt ook het gebruik van je gezonde verstand. Samen krijgen we Corona er onder.

Hieronder een drietal links naar documenten op de NOC-NSF site over de Corona maatregelen.

https://nocnsf.nl/sportprotocol

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v15.pdf

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

Corona Coordinator :

Met sportieve groet, Bestuur KV Vitesse Barendrecht