Terug

Vertrouwenspersonen KV Vitesse

Binnen KV Vitesse vinden we het belangrijk dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd voor speler, vrijwilliger en ouder. Verschillende situaties en omgangsvormen kunnen ertoe leiden dat de veilige omgeving die KV Vitesse wil bieden, wordt aangetast. Dit kunnen situaties zijn van pesterijen, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie en/of geweld. Helaas is de afgelopen jaren naar voren gekomen dat deze situaties steeds vaker voorkomen op sportverenigingen. KV Vitesse wil een plek bieden voor spelers, vrijwilligers en ouders waar over deze situaties in vertrouwen kan worden gesproken. Dat is de reden dat we vanaf begin dit jaar een nieuw team hebben gevormd die de taak als vertrouwenspersonen op zich gaan nemen, namelijk Frank Vonk en Esmeralda Meijboom.

Frank is al jaren professioneel actief bij de politie, waardoor hij goed in kan schatten wat bepaalde situaties vergen. Esmeralda heeft een medische bachelor afgerond op de Universiteit van Utrecht en heeft daarnaast eigen ervaring binnen deze onderwerpen. Frank zijn specialisme en Esmeralda haar opleiding en ervaring maken een goede combinatie voor deze functie. Samen zullen zij een vast aanspreekpunt worden om oplossingen te bieden voor situaties die het korfbalplezier bij KV Vitesse belemmeren.

Tot de tijd dat we weer met z’n allen op het veld te vinden zijn, kunnen Frank en Esmeralda worden benaderd door te mailen naar: vertrouwenspersoon@kvvitesse.nl.