Terug

Daags vóór eerste Kerstdag stond er voor Vitesse 6 nog het restant van de gestaakte wedstrijd tegen het Vlaardingse Twist op het programma. Hoewel de aanloop voor deze wedstrijd niet zonder slag of stoot is gegaan (waarover hieronder meer), werd de klus in een matig bezochte Bongerdhal vakkundig geklaard. Er werd begonnen met een voorsprong van 13 tegen 7 die resulteerde in een eindstand van 19 tegen 9. Daarmee klauterde Vitesse 6 naar een keurige (gedeelde) tweede plek met zowel de thuis en uitwedstrijd tegen de koploper na de jaarwisseling nog in het verschiet.

De december wedstrijden

De wedstrijden in december voorafgaand aan die van afgelopen zaterdag waren opmerkelijk. Met name de pot die op 3 december tegen Nexus werd gespeeld in Schiedam zal de toeschouwers nog lang bijblijven. De wedstrijd vertoonde wat trekjes van een veldslag. De scheidsrechter had wellicht zijn dag niet, maar dat gold zeker ook voor Vitesse 6. De tegenstander had zich voorgenomen een halt toe te roepen aan de zegereeks van Vitesse 6. Het kordate optreden van Nexus wilden de Barendrechters niet onbeantwoord laten. Zo ontpopte zich een wedstrijd met het nodige duw en trekwerk waarbij de scheidsrechtelijke beslissingen bij tijd en wijle ter discussie werden gesteld. Om een lang verhaal kort te maken: voor de ogen van Vitesse spelers werden liefst 4 gele kaarten getrokken wegens aanhoudend commentaar op de leiding (achtereenvolgens Lisanne Boddé, Peter de Vries, Marco van Oort en Bart v.d. Waal). Gelegenheidscaptain Bart Boddé: “Niet goed natuurlijk, maar direct na afloop van de wedstrijd ben ik het gesprek aangegaan. Dat hielp. De kaarten werden niet teruggevonden op het wedstrijdformulier. Jammer is wel dat de wedstrijd met 17 tegen 11 is verloren, maar de verwachting is dat we dit in de thuiswedstrijd na de jaarwisseling weer recht zullen zetten.”

De week daaropvolgend (3 december 2022) speelde Vitesse 6 in de Bongerdhal dan de gestaakte wedstrijd tegen Twist. Plezierig was het allemaal niet. Wat al gevreesd werd tijdens de wedstrijd, werd nadien bewaarheid. Een speelster van Twist werd het slachtoffer van een afgescheurde Achillespees. De schrik en de narigheid zaten er bij de spelers van Twist zo in dat verder spelen onwenselijk werd geacht. Er werd overeengekomen de wedstrijd met wederzijds goedvinden te beëindigen met de tussenstand als eindstand (13 tegen 7).

Op 10 december werd PKC in eigen sporthal op een ruime nederlaag getrakteerd. De Barendrechters wonnen met 22 tegen 13. Aldus gaf Vitesse 6 er in de wedstrijden tegen Twist en PKC blijk van dat de verloren wedstrijd tegen Nexus op een misverstand berustte.

Verwarring achter het groene laken

Wie had gedacht dat hiermee alles geregeld was, kwam bedrogen uit. De uitslag van de gestaakte wedstrijd tegen Twist kwam ter discussie te staan. Vanuit de Bond werd gewezen op de reglementen waarbij tot op het laatst onduidelijk was wat nu had te gelden. Moesten alleen de resterende 23 minuten worden gespeeld of moest de wedstrijd in zijn geheel worden overgespeeld? Uiteindelijk was het de goed fluitende scheidsrechter Wouter de Klerk die afgelopen zaterdag onder verwijzing naar de reglementen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd de knoop doorhakte.  Alleen de resterende 23 minuten moesten worden afgewerkt.  Vervolgens ontstond ook nog eens een discussie over de beginstand. Vanuit Twist werd er (tevergeefs) geopperd dat dit 13 tegen 8 moest zijn. De scheidsrechter maakte aan deze discussie een einde door te verwijzen naar het wedstrijdformulier dat 2 weken voordien was opgemaakt. Er werd begonnen met een voorsprong van 13 tegen 7.

Marco van Oort: “Natuurlijk was het op deze manier geen ideale voorbereiding. We wisten niet waar we aan toe waren. Het maakt nogal uit of je je moet voorbereiden op slechts 23 minuten of een hele wedstrijd. Zelfs de optie van niet spelen was daarbij nog aan de orde. Uiteindelijk hebben we ons niet van de wijs laten brengen. Direct na het eerste fluitsignaal hebben we alles naar ons toegetrokken door snel 2 keer te scoren. Daarna was het een gelopen koers”.

Verloop wedstrijd

Zo was het ook. Met routiniers Bart Boddé en Peter de Vries op de bank maakte Vitesse 6 korte metten met de tegenstander. In de beperkte speeltijd van 23 minuten scoorde Vitesse 6 keer en Twist slechts 2 keer. Een klein hoogtepuntje van deze verder wat vlakke wedstrijd was de fraaie score van Marco van Oort (zie clip). Aldus verscheen na 2 weken touwtrekkerij de eindstand van 19-9 op het scorebord. Graag had Vitesse de overige tijd willen gebruiken als oefenpotje, maar voor Twist hoefde het allemaal niet meer…………

2023

Vitesse ziet het komend jaar met vertrouwen tegemoet. Officieus Teamchef Bart Boddé: “we staan er zowel op het veld als in de zaal goed voor. Natuurlijk hebben we in de zaal pas 4 van de 14 wedstrijden gespeeld, maar afgezien van die ene uitglijder tegen Nexus kunnen we elke club wel hebben. Dat geldt ook voor de koploper “Good Luck” tegen wie we eerst thuis zullen spelen.

2023-1 Januari

Op 14 Januari hervatten we de competitie met de thuiswedstrijd tegen DSO. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we in 2023 met dit team de dubbel gaan pakken (veld en zaalkampioen). Daarbij is een goede voorbereiding natuurlijk het halve werk. De trainingen worden gelukkig goed bezocht. Wellicht dat we weer gebruik kunnen maken van gasttrainers die ons scherp gaan houden. Daar wordt aan gewerkt. Verder wordt ter voorbereiding op het veldseizoen in april aangestuurd op een oefenwedstrijd tegen DVO uit Bennekom. We gaan het allemaal zien in 2023, maar nu eerst de feestdagen!”.