Terug

Met ingang van heden zal de coördinatie van de D en C teams veranderen. Voor zaken omtrent de D teams kan je voorlopig (tijdelijk) terecht bij Sharlynn van Genderen. Voor zaken die de C aangaan kan dat via een berichtje naar ctz@kvvitesse.nl of bij Mario Booij.

Binnen de CTZ zijn wij op zoek naar een nieuwe coördinator van de D en C teams. Deze vacature zal later vandaag eveneens op de website verschijnen.

CTZ KV Vitesse